Oversikten

Du finner komeptanseoversikten ved å gå til "Mitt firma" og klikke på knappen i boksen som heter "Kompetanse".

I oversikten kan du se kompetanser horisontalt og personer vertikalt. For å sortere radene kan du trykke på feltet under kompetansenavnet og velge sorteringstype. For å filtrere hele tabellen kan du begynne å skrive i søketerm-feltet over oversikten og få forslag til hva som kan filtreres. Her får du forslag til hva som kan søkes på basert på person, kompetanse og labels.Om kompetansen er tilknyttet et eller flere kurs vil det ved siden av kompetansenavnet være en handlekurv. Ved å trykke på denne handlekurven blir alle med utgående eller utgått kompetanse bli lagt til i en kjøpsliste. Trykk på Bestill kurs-knappen over oversikten for å velge hvilket spesifikt kurs personene skal ha.Trykk på et navn for å se en kort oversikt over persons kompetanser, mål og labels.

Person-kompetansevisning

En aktiv person-kompetanse kan ha tre statuser; godkjent, utgående og utgått.

Hjelp1

Alle felt i tabellen er klikkbare.

Kompetanse forklare

1. Aktiv/inaktiv - Viser om personen skal ha kompetansen. Hvis denne er på vil systemet si ifra når personens kompetanse utgår eller er utgått. Bryteren skrus automatisk på ved gjennomføring av kurs tilkoblet kompetanse.

2. Dato - Viser når personens kompetanse må oppdateres. Hvis kompetansen ikke utgår vil det kun stå "Gyldig".

3. Statusikon - Har en hake om kompetansen er godkjent, klokke om den snart går ut eller adgang forbudt-skilt for utgått kompetanse. Hva som menes med å snart gå ut defineres per kompetanse.

4. Viser hvilket nivå brukeren har av kompetansen. Denne settes manuelt per person per kompetanse. Se administratorsiden for innstillinger for nivå.

5. Kompetansemål - Du kan definere at personen skal oppnå et høyere nivå av kompetanse og sette en dato på dette. Hvis nivåmål er satt vil det vises en pluss oppe til høyre for det gjeldene nivået.

Hjelp2

Kompetanseliste

På denne siden får du en oversikt over alle kompetanser satt opp i ditt firma. Du kan se detaljer og endre disse ved å klikke på feltene.

Kompetansetype: Dette er navnet på kompetansen din som vil dukke opp i matrisen og under personvisning for kompetanse.

Kurs: Her kan du knytte kurs fra trainor.no mot dine kompetanser slik at disse automatisk blir oppdatert ved gjennomføring.

Nivåer: Her kan du velge om kompetansen skal knyttes mot et nivåsett.

Gyldighet: Her kan du velge om kompetansen varer evig, eller om den må oppdateres - og såfall hvor ofte.

Meldinger: Hvis du vil at det skal sendes ut varsel når en kompetanse er i ferd med å utløpe setter du opp dette her.

Alternativer: Klikk på denne hvis du ønsker å knytte merkelapper til din kompetanse eller du vil slette kompetansen. OBS: Hvis du sletter en kompetanse som ikke er knyttet mot trainorkurs vil dette fjernes fra alle som har gjennomført denne.

Innstillinger

Under innstillinger finner du 2 valg - Merkelapper og Nivåer.

Merkelapper kan brukes for å gjøre det lettere å forstå hva kompetansen er, hvem den er for eller gruppere den med andre og søke den opp senere. På denne siden kan du Se dine merkalpper og merklappgrupper, lage nye og redigere disse.

Nivåer. Dersom en kompetanse har bruk for forskjellige nivåer kan du lage et nivåsett og sette, filtrere og søke på de her. Har du for eksempel en kompetanse Gaffeltruck kan du ha nivåene "Kan kjøre", "Kan kjøre og reparere", og "Ansvar for gaffeltrucker". Dette gjør det enkelt å finne noen som kan kjøre, reparere eller er ansvarlig for selskapets gaffeltrucker. Under denne siden kan du lage og redigere dine nivåsett.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss på support@trainor.no eller +47 33 37 89 10