Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhet

94c71eb0-0877-11eb-bdd1-c2bc449f8c4b_statkraftlfs1.jpg
9557514a-0877-11eb-9f91-c2bc449f8c4b_statkraftlfs2.jpg
95a26404-0877-11eb-8d9c-c2bc449f8c4b_statkraftlfs3.jpg
95f69e4b-0877-11eb-8f72-aa939bcf8867_statkraftlfs4.jpg
Øke bevisstheten og sikkerheten ved arbeid på våre høyspenningsanlegg ved å gjøre kurstakere kjent med instrukser for leder for kobling, overvåker og kobler, i tillegg til hvordan sin egen rolle som Leder for sikkerhet fungerer sammen med disse.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhet
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 10 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Øke bevisstheten og sikkerheten ved arbeid på våre høyspenningsanlegg ved å gjøre kurstakere kjent med instrukser for leder for kobling, overvåker og kobler, i tillegg til hvordan sin egen rolle som Leder for sikkerhet fungerer sammen med disse.

Målgruppe

Alle ansatte som skal bli utpekt som Leder for sikkerhet (LFS) i et anlegg hvor Statkraft Energi eller Skagerak Kraft har driftsansvaret.

Kurset inneholder disse emnene

  • Å være i rollen som Leder for sikkerhet
  • Andre roller man forholder seg til
  • Før arbeidet igangsettes: hva skal Leder for sikkerhet gjøre?
  • Kommunikasjon med Leder for kobling
  • Overvåker, og når denne rollen brukes
  • Avvikling av sikkerhetstiltak