Arva - Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør

Målgruppen skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger, kabler og forlegging av kabelrør, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Arva - Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 1t 20min
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Målgruppen skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger, kabler og forlegging av kabelrør, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Målgruppe

Yrkesgrupper som jobber, eller kommer til å jobbe i nærheten av kraftledninger og andre elektriske anlegg, planleggere av de ulike arbeidsoperasjonene og yrkesgrupper som må grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken og tilrettelegge for forlegging av kabelrør.

Kurset inneholder disse emnene

Elektriske anlegg

 • Hvor er farene?
 • Kraftledninger
 • Høyspenningsanlegg

Elektriske farer

 • Kreftene i sving i høyspenningsnettet
 • Når maskiner og materiell berører kraftledninger

Sikkerhet på arbeidsstedet *Netteiers driftssentral *Arbeid nærmere enn 30 meter fra elektriske anlegg

 • Sikkerhetsavstand
 • Leder for sikkerhet – ansvar og myndighet
 • Overvåking av arbeid
 • Gjeninnkobling av kraftledninger

Når ulykken er ute *Varsling av hendelse eller ulykke *Linjer som har falt ned

Kartlegging av kabler

 • Gravemelding
 • Graving nær kabeltraseer
 • Avdekking av kabel
 • Varselbånd og dekkeplater

Håndtering av kabler

 • Ulike typer kabler
 • Jordledning
 • Skadde kabler
 • Oppheng av kabler

Forlegging av kabelrør

 • Krav til type rør for kraftkabel
 • Fargekode på rør
 • Ringstivhet
 • Retningslinjer for legging og for prosjektering
 • Retningslinjer for transport, behandling og lagring
 • Anbefalte retningslinjer for bearbeiding av leggegrøften
 • Retningslinjer for montering og legging
 • Retningslinjer for kabelmarkering og dekkebord
 • Retningslinjer for avstand og retningsendring
 • overdekning og igjenfylling
 • Gjennomgang av de mest brukte formene for dokumentasjon

Modulen «Forlegging av kabelrør» er i henhold til anbefalingene som er beskrevet i RENblad 9010 Versjon: 1.4.