Varme arbeider - sertifisering

Driver du med arbeid som skaper gnister, jobber med åpen flamme, varmluftsverktøy eller skaper høy varme på andre måter, er det stor sjanse for at du trenger sertifikat i varme arbeider. Gled deg til en lærerik og engasjerende opplevelse. For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse.

Teknisk informasjon

Kursnavn: Varme arbeider sertifisering
Type: E-læring
Varighet: 4,5 timer
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de siste 24 månedene, og sendes inn til post@trainor.no for registrering senest to måneder etter bestått e-læringskurs.

-

VIKTIG INFORMASJON: Etter den 1. januar 2020 er sikkerhetsforskriften oppdatert og denne finner dere her. Det er viktig at deltakerne gjør seg kjent med denne.

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider (PDF)

Skjema for dokumentasjon på gjennomført praktisk slokkeøvelse (DOCX)

Engelsk skjema for dokumentasjon på gjennomført praktisk slokkeøvelse (DOCX)

Instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse (PDF)

Målsetning

Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Målgruppe

Personer som skal utføre varme arbeider.

Eksempler på varme arbeider er sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, lodding, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

Kurset inneholder disse emnene
 • Bakgrunn for innføring av sertifiseringsordningen
 • Reduksjon av branner
 • Offentlige lover og forskiringsselskapenes krav
 • Brannteori som branntrekanten, brennbarhet, forbrenningshastighet, brannfaser og brannspredning.
 • Brannslokkingsmetoder
 • Beredskap og førstehjelp
 • Bruk av gasser
 • Risikovurdering
 • Tiltak før det varme arbeidet starter
 • Brannvakt
 • Ansvar ved varmt arbeid

Kurset avsluttes med en eksamen. Når eksamen er bestått og vi har mottatt dokumentasjon fra virksomheten på at du har gjennomført en slokkeøvelse, får du tilsendt sertifikat for varme arbeider. Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de 2 siste årene og sendes inn til post@trainor.no for registrering senest 2 måneder etter gjennomført kurs.

Sertifikatet er gyldig i Norden i 5 år før det må fornyes.