Lede – DI Adgang

Driftsleders instrukser for Adgang til høy- og lavspenningsanlegg er utviklet for Lede og Føre.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Lede – DI Adgang
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 30 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når en oppholder seg i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved befaring og arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg.

Målgruppe

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til Ledes og Føres områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Føre har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurset inneholder disse emnene

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Sluttprøve

Kompetanse

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE - Adgang til elektriske anlegg.

Relaterte kurs