Adgang til elektriske anlegg

72af09a4-07b9-11eb-ac6a-ae5e22ea4a00_adgangtilelektriskeanlegg.jpg
731aea85-07b9-11eb-841e-ae5e22ea4a00_adgangtilelektriskeanlegg2.jpg
73658853-07b9-11eb-9823-ae5e22ea4a00_adgangtilelektriskeanlegg3.jpg
Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Adgang til elektriske anlegg
Kursmanual : Digital
Type : E-læring
Varighet : 45 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.

Målgruppe

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.

Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste lav- og høyspenningsområder. Kurset er også egnet for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer.

Kurset inneholder disse emnene

  • Faremomenter i høyspenningsanlegg
  • Faremomenter i lavspenningsanlegg
  • Ansvar og planlegging
  • Opptreden i lav- og høyspenningsanlegg
  • Adgang til lav- og høyspenningsanlegg
  • Dokumentasjon, sikkerhetskort
  • Beredskap

I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE.

Relaterte kurs