Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Pax vifte

Skal pusse opp et bad. Her kjøper jeg inn en Pax vifte med innebygget allpolig brudd som også er helautomatisk ( elnummer 4910503).

Det er vell ingen absolutte krav å montere en ekstern bryter foran denne igjen?

Spurt ${formatDate(1718045460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
LFS Krav :

Stilles det krav om faglig utdanning for å være «Leder for sikkerhet»?

i fagprøvenemden så mener dem at det krever faglig utdanning for å være leder for sikkerhet. Men har lest andre tråder der det ikke er noe krav, men at du skal være skikket og at dette ansvaret hviler på driftsleder/faglig ansvarlig for hvem han vil utpeke som LFS ? I gitte tilfeller som linjerydding etc , kan det aksepteres at LFS ikke har faglig utdanning innen HS ?Jeg fant også tidligere svar :

Jeg forventer at DSB står for sin avklaring i Elsikkerhet 89, hvor det avslutningsvis konkluderes med følgende:

Svaret på det opprinnelige spørsmålet er derfor at setningen i veiledningen til fse § 6 ikke innebærer at det nå innføres krav om kvalifikasjoner i fse når det gjelder LFS/ AFA, men at den som godkjenner og utpeker LFS/AFA nå som tidligere må vurdere hvilken kompetanse og eventuelt kvalifikasjoner vedkommende som skal ivareta funksjonen må ha, sett i forhold til det arbeidet som skal utføres. Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i fek når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i fek og at den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/ AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i fek, må kunne begrunne sitt valg.

Jeg kjenner ikke til at DSB har overprøvet et velbegrunnet avvik fra "hovedregelen" her, og tiden vil vise om dette i det hele tatt blir noen "problemstilling".Spurt ${formatDate(1718022540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Eksamens oppgave

Jeg har fått oppgave på eksamen å planlegge og utføre innstallasjoner i et idustribygg med kontorer, garderober og verksted. Det jeg lurte på er hvor kan kan finne normene og forskrifter til denne oppgaven.

Spurt ${formatDate(1718002380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ik2pmin

På en ny installasjon, hvordan velger man rett karakteristikk på vernet? Skjønner at vernet må kunne løse ut den minste kortsluttningstrømmen ik2pmin, men hvordan regner man ut denne om man ikke har mulighet å måle den ut?

Spurt ${formatDate(1717856580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Hvorfor krav om separat 50qmm cu line mellom SKU-skap og TKS-skap?

Det skal legges TFXP 4x25al fra kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe, og frem til TKS-skap på yttervegg hytte. Nå er det kommet krav om at der også skal legges en separat 50qmm cu-line frem til hver hytte.

I første omgang virker dette noe ulogisk for meg, da jeg tenker at dette vil medføre at lyn får bedre avledning i hyttenes egen jording, slik at denne jording blir som en lynavleder for kraftselskapets nett, med påfølgende økt skadepotensiale. Det er etablert egen jording ved kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe.

Min tidligere erfaring var at jordlederen i kraftselskapets kabel IKKE skulle tilkobles hos abonnenten.

Er det en logisk og teknisk forklaring på dette?

Spurt ${formatDate(1717753920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spenningsfall

Halla, fikk en oppgave for en stund tilbake som jeg ikke klarte å bli ferdig med. Lutrte på om noen her kan gi meg noen tips,

Dette er oppgaven:
Beregn det sannsynlige spenningsfallet i kabelen: kabelen er 3x95mm2 aluminium og lengden er 97,2m. Hvor mye må trafostasjonen levere for at du skal få 400V på huset.

Spurt ${formatDate(1717690140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
lager

hei holder på å bytte kulelager på en abb motor og det 1 lageret er fette svart i og det 2 lagert er fette brunt. er det noen som vet offer fette blir sånn? begge lagra er ødelagte

Spurt ${formatDate(1717512360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Kvalifikasjoner for faglig ansvarlig

Hei.
ved revisjon av vår bedrift, fikk vi følgende avvik;

Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og
registrerte faglige virkeområder. Jf. fek § 3.

Kommentar: Virksomheten hadde ikke dokumentert i sin IK fagansvarligs kompetanse
for maskiner-elektriske anlegg og industri-lavspenningsanlegg.
Tilsvarende kompetanse må dokumenteres for aktuelle montører.
Virksomheten er også registrert med prosjektering av elektriske anlegg,
kontroll av andres elektriske anlegg samt bygging, drift og vedlikehold(x2)
av virksomhetens egne elektriske anlegg. Disse oppgavene er også
dekket av at virksomheten innehar kompetanse for bygging og
vedlikehold av andres elektriske anlegg, og trenger ikke stå oppført i
elvirksomhetsregisteret.

Mitt spørsmål: jeg besto elektroinstallatør prøven høsten 2016. Denne dekker jo "alle" virkeområder i og med at det er en samlet prøve. er ikke dette nok? er det nødvendig med noe dokumentasjon utover dette?

Hvis ikke;
-Vi har og har hatt industri kunder der vi har drevet med bygging av (utvidelse) og vedlikehold av det elektriske anlegget. hvordan skal vi dokumentere det, slik at det er tilfredsstillende i vår IK.

Spurt ${formatDate(1717419900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
FSE gyldighetsområde

Vi bygger en ny transformatorstasjon der det kommer inn helt nye 22kV kabler i kabelkjeller, der blir de liggende noen måneder før de kobles til nytt apparatanlegg.

På andre enden av kablene er det nettstasjoner som er i drift med påsatt 22kV på tilhørende koblingsanlegg.

Når trer FSE i kraft? Er det når kablene tas inn i nettstasjon, eller er det når kablene tilkobles 22kV apparatanlegg i nettstasjon (slik at de kan spenningssettes med kobling av bryter)?

Spurt ${formatDate(1717416480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Merking i forbindelse med ensidig jordet kabelanlegg

I forbindelse med ensidig jordet kabelanlegg så er praksis for bruk av sort og gulgrønn kabel forskjellig. Ved punkt som er ensidig jordet(SVL) så lurer jeg på hvilke fargekode som skal benyttes på kabel fra kabelskjerm og i motsatt ende hvor kabel fra kabelskjerm er direkte jordet via et skap med en lask så lurer jeg også på hvordan kabler fra endemuffe og ned til jord skal være merket (gulgrønn eller sort).

Slik jeg forstår forskrift så skal jordingskabel være sort før SVL og gulgrønn etter SVL på den ensidige jordede siden og der hvor kabelskjerm går direkte til jord være gulgrønn, også ved bruk av et skap med lask for frakobling av jordskjerm.

Spurt ${formatDate(1717405500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.