KM
KM mobile
Trainor services
120+ bedrifter bruker allerede våre Kontroll- og måletjenester
120+ bedrifter bruker allerede våre Kontroll- og måletjenester
KM customer logo

Vi benytter de nyeste måleteknikkene innen fagområdet og er til enhver tid oppdatert på gjeldene forskrifter og normer

Strøminjeksjonsmåling
Store elektrodesystemers impedans til jord kan måles ved strøminjeksjonsmetoden. Ved denne målemetoden blir en prøvestrøm injisert i jordingssystemet mot en fjern elektrode
Jordplatemåling
Jordelektroden skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Den er avhengig av god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn og jordingssystem
Måling av utjevningsforbindelser
Et helt og sammenhengende jordingssystem er viktig for å ivareta person- og driftssikkerheten
Resistivitetsmåling
Jordens spesifikke ledningsevne (resistivitet) spiller en avgjørende rolle for hvor godt et jordingssystem avleder elektriske strømmer til jord
Database jordplatemåling, Målebasen
Trainors database for jordplatemåling gir deg mulighet til å samle alle målebrev på ett sted
KM Dokumentasjonskrav

Dokumentasjon

Vi leverer dokumentasjons- og måletjenester for jordingsanlegg på forespørsel fra myndigheter. Våre fagfolk sikrer overholdelse av formelle krav gjennom nødvendige målinger og beregninger, og vi legger vekt på sporbar kvalitetssikringsdokumentasjon. La oss dokumentere for deg!

Dokumentasjon

Vi leverer dokumentasjons- og måletjenester for jordingsanlegg på forespørsel fra myndigheter. Våre fagfolk sikrer overholdelse av formelle krav gjennom nødvendige målinger og beregninger, og vi legger vekt på sporbar kvalitetssikringsdokumentasjon. La oss dokumentere for deg!

Dedikert til sikkerhet

Alle våre ingeniører og hjelpearbeidere gjennomfører årlig oppdatering på FSE og førstehjelpskurs. Ønsker du at noen av dine medarbeidere skal delta i måleoppdraget og lære av våre eksperter? Ikke noe problem, da må de gjerne bli med.

K M FSE

Dedikert til sikkerhet

Alle våre ingeniører og hjelpearbeidere gjennomfører årlig oppdatering på FSE og førstehjelpskurs. Ønsker du at noen av dine medarbeidere skal delta i måleoppdraget og lære av våre eksperter? Ikke noe problem, da må de gjerne bli med.

Insulation measurement mobile
Insulation measurement

Vi utfører oppdrag
innenfor disse sektorene

 • Kraftproduksjon

 • Kraft

 • Industri

 • Bygg og anlegg

 • Olje og gass

 • Maritim

 • Installasjon

Vi utfører oppdrag innenfor disse sektorene

 • Kraftproduksjon

 • Kraft

 • Industri

 • Bygg og anlegg

 • Olje og gass

 • Maritim

 • Installasjon

Benjamin Control and Measurement with helmet mobile

Mange fordeler

 • Høyt kvalifisert personell
 • Over 20 års erfaring med måling og dokumentasjon av jordingsanlegg
 • Nøyaktige og kraftige instrumenter
 • Effektive målemetoder
 • Komplett dokumentasjon
 • ISO-sertifiserte og «dedikert til sikkerhet»
Benjamin Control and Measurement with helmet
Ivar Andre Toms
Ivar Andre Toms mobile

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

Ivar Andre Toms

Teamleder
Kontroll og måling

ivar.andre.toms@trainor.no
+47 98 60 43 65