Alle målebrev og all måledata på ett sted

Ved å samle informasjonen ved måling av overgangsmotstand og data for utregning av jordpotensialheving blir det lett å ha oversikten over tilstanden til jordelektrodene i bedriftens anlegg.

Powerlines panorama

Kontroller dine data

Logg inn for å kontrollere at nettstasjoner, transformatorstasjoner, koblingsstasjoner, kraftoverføringslinjer og kraftstasjoner tilfredsstiller relevante forskriftskrav.

God oversikt

Alle målebrev ett sted i kombinasjon med gode søkefunksjoner gir et kraftig og nyttig verktøy. Raske søk gir deg oversikt over anlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende krav, til opplysninger om hvilke elektroder som må gjennomgå 10-årskontroll.

Elkontroll Bolig

Viktig informasjon lett tilgjengelig

Målebrevene danner grunnlaget for dokumentasjon alle eiere av høyspenningsanlegg er pålagt å kunne vise til for tilsynsmyndigheter.

App til måling i felt

Laster du ned Målebasen-applikasjonen kan du dokumentere overgangsmotstanden i felt. Gir rask tilgang til målebrev tilknyttet et objekt, slik at det kan fylles ut og lagres. Den som foretar målingen får direkte melding om objektet tilfredsstiller kravene til berøringsspenning.

Kontroll og måling - Ivar Andrè
Kontroll og måling i felt

Oversiktskart

Et nyttig oversiktskart viser posisjonen til valgte objekter. På denne måten får man både informasjon om overgangsmotstanden, men også muligheten til å analysere objekter i relevante områder mot hverandre.

Måledata og historikk

Alle variable måledata blir dokumentert i Målebasen. Dette gjør det enkelt å kontrollere om målinger gjennomført er relevante og av god kvalitet. Ved senere kontroller kan man sammenligne verdier for å vurdere tilstanden til jordelektroden over tid.

Person writes in form