Trainor API

Med et API kan du koble din bedrifts systemer til Trainor.no og Sikkerhetskort.no for automatisk overføring av blant annet personell, kompetanse, bestillinger sikkerhetskort og kursbevis.Trainor tilbyr flere alternativer, les mer under.

Full API-integrasjon

Enkelt

Gjør alt fra ditt HR-system

Sikkert

Brukerdata er til enhver tid oppdatert

Effektivt

Spar tid på manuelle operasjoner

Trainor.no - integrasjoner

Rest-API

Trainor tilbyr et gratis og åpent REST-API som kan benyttes for å fullintegrere din bedrifts systemer med Trainor. Gjennom API'et kan man i prinsippet gjøre alle relevante oppgaver, som å hente ut kurskatalog, synkronisere brukere, gjennomføre kursbestilling, hente kursbevis, etc.

API'et finner du her: https://devapi.trainor.no/doc/v1/

Kontakt oss gjerne for å komme igang.

LTI

LTI er i ferd med å bli internasjonal standard for fjernkjøring av e-læringskurs. Stadig flere HR- og læringssystemer har dette som innebygd funksjonalitet. Oppsettet er svært enkelt, og du kan være oppe-og-stå på noen få minutter. Med LTI ligger alt kursinnholdet hos Trainor, og vil til enhver tid være oppdatert. Brukere og ordre opprettes når en bruker starter kurset. Kursbevis blir også generert og sendt til brukeren etter fullført kurs. Dette alternativet er helt gratis, og vi hjelper deg i gang. Det vi ønsker fra deg, er en liste over hvilke kurs du ønsker å kjøre fra ditt system.

Remote SCORM

Trainor har også et egenutviklet alternativ til systemer som ikke støtter LTI: Remote SCORM. Istedet for at vi sender dere store, statiske kurspakker i zip-format, mottar dere en liten fil som fjernkjører kurset fra Trainors servere. Fordelene er de samme som med LTI, med automatisk generering av bruker og ordre. Også dette alternativet er helt gratis, og vi hjelper deg i gang. Det vi ønsker fra deg, er en liste over hvilke kurs du ønsker tilsendt.

Tradisjonell SCORM (1.2 og 2004)

Vi kan også tilby tradisjonelle SCORM-pakker i tilfeller der dette er ønskelig. Med tradisjonell SCORM er ikke kursinnholdet oppdatert, kursbevis tildeles ikke - og påbegynte kurs / ordregrunnlag må rapporteres manuelt til Trainor. Dette medfører ekstraarbeid både for deg og oss – så vi ønsker helst å forsøke alle andre muligheter først.

Sikkerhetskort.no - integrasjoner

Sikkerhetskort.no tilbyr et gratis Rest-API som gjør det mulig å hente og levere data til Sikkerhetskort.no. Det kan brukes til å vedlikeholde data fra eget personalsystem (HR) og levere informasjonen om gjennomførte kurs fra bedriftens eget kurssystem (LMS). Informasjon kan også deles med andre styringssystem som DMS.

HR: Personell kan opprettes, oppdateres og slettes direkte .

LMS: Gjennomførte kurs kan sendes direkte fra bedriftens kursbase inn i til personellet i Sikkerhetskort.no.

DMS: Oppdatert informasjon kan hentes til styrings- og kontrollsystem

For å benytte API'et trenger du egen påloggingsinformasjon. Denne gis ut på forespørsel.

API'et kan benyttes til all uthenting av informasjon til egen- og spesialutviklede systemer.

API'et finner du her:
https://www.sikkerhetskort.no/rest/doc

Microsoft Azure AD / Office365

Dersom ditt firma benytter MS Azure AD, kan innlogginger på trainor.no settes opp til å bli autentisert mot egne systemer. På den måten sikrer vi at brukeren er den vedkommende utgir seg for å være, og sørger for brukere som har sluttet i din bedrift ikke får logget inn.

Dette er en gratis tjeneste fra Trainor. Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang!