FSE-kurs

Film i full 3D, virkelighetsnær med gjenkjennelige arbeidssituasjoner. E-læring du ikke har opplevd maken til!

FSE kombinasjonskurs lavspent høyspent panorama

Webinar for deg

Vi kan sette opp bedriftsinternt webinar for din bedrift

Skreddersydd

Kurs tilpasset din bransje!

Oppdatert

Tilfredsstiller myndighetenes krav til årlig oppdatering