FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker

Teorikurs for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker
Kursmanual : Ja
Type : Klasserom
Kurslengde: 1 dag
Språk:NorskEngelsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Covid-19 og krav til kurs

Oppdatert informasjon fra DSB om gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/covid-19-og-forstehjelpskurs/

Målsetning

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.

Målgruppe

Drifts- og vedlikeholdspersonell som ikke har elektrobakgrunn.

Kurset inneholder disse emnene
 • Elsikkerhet, eiers ansvar
 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien
 • Elektroforskrifter som berører instruert personell
 • Strømforsyninger i industribedrifter
 • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking
 • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse
 • Bruk av verneutstyr
 • Instruks for instruert personell
 • Sikkerhetskort for adgang i høyspenningsanlegg
 • Opptreden på skadestedet
 • Prioritering og behandling
 • Fallskader
 • Elektriske skader
 • Strømgjennomgang (rytmeforstyrrelser i hjerte)
 • Bruk av hjertestarter
 • Lysbueskader
 • Brannskader
 • Hvordan HLR utføres (teori og praksis)
 • De mest alminnelige akutte sykdommer
 • Alminnelige reaksjoner når krisesituasjoner oppstår

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.