Faglig kvalitet og fleksibilitet

Vi i Trainor setter vår ære i å levere til enhver tid faglig oppdaterte kurs, og går aldri av veien for å tenke innovasjon innen våre fagfelt. Du og dine ansatte skal alltid bli møtt av faglig sterke instruktører, som har erfaring fra felt og har kjent problemstillingene på kroppen. Vi har som mål at du skal få maks ut av kurset. Derfor er vi opptatt av å holde våre instruktører faglig oppdatert gjennom studier, opplæring og samarbeid med myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Vi holder kurs både ved våre egne opplæringssentre i Tønsberg og Trondheim, hos kunden, og i eksterne kurslokaler både i inn- og utland. Vi lager også kundespesifikke kurs på forespørsel.

Kunnskapen du trenger

Installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg er regulert gjennom lover for forskrifter fra myndighetene. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) og Havindustritilsynet (Havtil) setter dermed krav til kvalifikasjoner for alle som skal arbeide med elektriske anlegg. FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) beskriver blant annet hvordan kompetansen skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem.

Våre kurs er basert på myndighetenens krav og bransjens retningslinjer. I den forbindelse viser vi blant annet til følgende retningslinjer:

  • Høyspenningskurs for maskinoffiserer (STCW 2010). Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22. desember 2011 nr. 1523
  • 059 Offshore Norge, Anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse
  • IFEAs pensumliste for opplæring Ex-utstyr og installasjoner i elektriske anlegg
  • IECEx personellsertifisering for personell knyttet til utstyr, installasjon og service i Ex-områder (ny internasjonal ordning)

Høyspenningslab

For gjennomføring av praktiske oppgaver har vi bygget opp to høyspenningsanlegg i henholdsvis Tønsberg og Trondheim. I tillegg har vi en egen lab i Tønsberg for trening og eksaminering i henhold til IECEx personellsertifisering.

Finn et kurs som passer for deg i vår kurskatalog.

Spør en ekspert i Norges største elsikkerhetsforum!

Team Undervisning vet at sikkerhet ikke er en boks man krysser av en gang i året. Derfor deler vi hver dag vår kunnskap med oppimot 100 000 personer i Trainors fagforum. Hit kommer fagfolk for å stille spørsmål eller lese svar om alle mulige problemstillinger innenfor elektro, automasjon, Ex og regelverk. Kjenner du ikke til Trainors fagforum enda? Sjekk det ut:

Møt undervisningsteamet

Team Undervisning er muligens Norges mest kunnskapsrike samling av eksperter på FSE, varme arbeider, Ex, automasjon, elektrisk støy, batteriteknologi og regelverk. Med høy faglig presisjon og engasjerte, oppdaterte og dyktige instruktører gir Team Undervisning bedriften din den kompetansen dere trenger for å sikre en trygg arbeidshverdag.

Trainor logo main NY 1
Recognized Training Provider

Trainor er godkjent som RTP av det internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganet IECEx. Det betyr at vi oppfyller IECEx sine strenge kvalitetskrav til opplæring av personell som jobber i eksplosjonsfarlige områder.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS