Kurskatalog

Opplæring for fagfolk

Kurskalender

Type

  • Språk

  • Bransje

  • Kurstilbydere

Kurskalender
E-læringSpråkPris
Adgang til elektriske anlegg
kr 470,-
Adgang til elektriske anlegg (Sverige)
kr 470,-
Agder Energi Vannkraft - HMS-kurs
kr 0,-
Agder Energi Vannkraft - Instruks for Ansvarlig for arbeid (AFA)
kr 130,-
Agder Energi – Instruks for leder for sikkerhet (LFS)
kr 130,-
Akershus Energi - HMS for vannkraft og fjernvarme
kr 0,-
Aktiviteter nær kraftledninger
kr 470,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken
kr 540,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (engelsk) - kroatisk teksting
kr 540,-
Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør
kr 620,-
Anhukerkurs / Stroppekurs
kr 1 190,-
Digital sikkerhet
kr 120,-
Eidsiva Energi (4 Kurs)
Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen
kr 430,-
Equinors styringssystem og ARIS (engelsk)
kr 150,-
Ex grunnleggende
kr 4 600,-
FSE Everk - høyspenning
kr 690,-
FSE Instruert personell
kr 550,-
FSE Instruert personell med førstehjelp
kr 600,-
FSE Lav- og høyspenning (Engelsk) - kroatisk teksting
kr 1 190,-
FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp
kr 1 190,-
FSE Lavspenning
kr 690,-
Fallende gjenstander - Introduksjon/repetisjon
kr 990,-
Fallende gjenstander - forebygging (BLH-DOM)
kr 950,-
Fallsikring - introduksjon/repetisjon
kr 990,-
Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen
kr 650,-
Forlegging av kabelrør
kr 310,-
Førstehjelp ved strømulykker
kr 190,-
Glitre Energi (5 Kurs)
HMS for vannkraft
kr 400,-
HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1
kr 990,-
HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1
kr 990,-
Hafslund (3 Kurs)
Leder for sikkerhet (LFS)
kr 430,-
Lysbuefarer - en innføring
kr 400,-
Lysbuefarer - en innføring (Sverige)
kr 400,-
Nordlandsnett - Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør
kr 590,-
Nordlandsnett - Forlegging av kabelrør
kr 290,-
Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder
kr 1 800,-
Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3 – støtte)
kr 1 490,-
Sira-Kvina Kraftselskap - HMS-kurs for eksternt og innleid personell
kr 130,-
Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeid
kr 130,-
Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhet
kr 130,-
Statkraft og Skagerak Krafts instruks om adgang og el-sikkerhet
kr 130,-
Statnett (7 Kurs)
Utfylling av arbeidsinstruks til varme arbeider
kr 0,-
Varme arbeider - sertifisering
kr 1 350,-
KlasseromSpråkPris
A10 - Verktøy og småmaskiner
kr 1 790,-
A12 - Arbeid i høyden / Fallsikring
kr 1 790,-
A4 - Anhuker, stropping og signalgivning
kr 1 790,-
A5E - Opplæring bruk av stillas og stige
kr 1 790,-
A6 - Personløfter / Lift
kr 1 790,-
ATEX
kr 4 200,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler
kr 2 200,-
Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier
kr 10 100,-
EKOM - Fiberoptiske installasjoner
kr 8 900,-
EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett
kr 8 900,-
EMC grunnleggende
kr 4 900,-
Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs
kr 14 900,-
Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 17. mars 2021
kr 990,-
Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 20. oktober 2021
kr 990,-
Elektrotermografi - NEK 405-1
kr 10 600,-
Elektrotermografi NEK 405-1 - resertifisering
kr 5 800,-
Elkontroll bolig - NEK 405-2
kr 4 000,-
Elkontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B
kr 4 500,-
Elkontroll næring - NEK 405-3
kr 8 800,-
Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr
kr 10 900,-
Ex 001 Grunnmodul - forberedende kurs
kr 5 400,-
Ex 001 Grunnmodul - sertifisering
kr 3 400,-
Ex 003 og 006 Installasjon og test - forberedende kurs
kr 8 900,-
Ex 003 og 006 Installasjon og test - sertifisering
kr 4 750,-
Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - forberedende kurs
kr 5 400,-
Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - sertifisering
kr 5 250,-
Ex 009 Design av elektriske installasjoner - forberedende kurs
kr 5 400,-
Ex 009 Design av elektriske installasjoner - sertifisering
kr 4 750,-
Ex for mekanikere - tennkildekontroll
kr 5 800,-
Ex grunnleggende
kr 13 900,-
Ex grunnleggende oppdatering
kr 5 600,-
Ex installasjon - praktisk kurs
kr 5 800,-
Ex introduksjon for ikke-elektropersonell
kr 5 500,-
Ex og Exi grunnleggende
kr 19 500,-
Ex vedlikehold
kr 14 200,-
Ex vedlikehold oppdatering
kr 5 600,-
Exi for prosjekteringspersonell
kr 10 200,-
Exi grunnleggende
kr 14 200,-
Exi grunnleggende oppdatering
kr 5 600,-
FEF innføringskurs
kr 5 600,-
FEF og NEK 440
kr 8 900,-
FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker
kr 3 200,-
FSE Lav- og høyspenning
kr 3 000,-
FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp
kr 3 200,-
FSE Lavspenning med førstehjelp
kr 3 200,-
FSE adgang til høyspenningsanlegg
kr 2 200,-
FSE høyspenning med praksis
kr 3 700,-
Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter
kr 11 900,-
Fiskalmåling - regelverk
kr 11 900,-
Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018
kr 4 700,-
Førstehjelp ved strømulykker
kr 1 750,-
HMS 40 timer grunnkurs
kr 6 550,-
Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass)
kr 27 600,-
Jording i elektriske installasjoner offshore
kr 4 600,-
Jordplatemåling
kr 7 400,-
Lading av elektriske kjøretøy iht NEK 400:2018
kr 1 900,-
Mengdemåling grunnleggende
kr 16 200,-
Måleteknikk innen høyspenningssystemer
kr 5 600,-
NEK 400:2018
kr 7 500,-
NEK 400:2018 - oppdatering
kr 3 900,-
NEK 400:2018, del 6 - verifikasjon av elanlegg
kr 4 600,-
NEK 410 og FME
kr 9 100,-
NEK 440:2015 - stasjonsanlegg over 1 kV
kr 5 200,-
NORSOK Z-015 rev. 5:2019
kr 4 900,-
Nettkvalitetsmålinger - grunnleggende kurs
kr 6 200,-
Praktisk brannslukkningsøvelse
kr 790,-
Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019
kr 11 900,-
Reguleringsteknikk grunnleggende
kr 14 500,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for maskinoffiserer
kr 27 900,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere
kr 38 000,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere - tilleggsmodul
kr 13 600,-
Stolpekurs - Sikkerhet før klatring
kr 2 400,-
Varme arbeider - sertifisering
kr 2 400,-
Varmekabel i Ex-områder
kr 5 500,-

Ønsker du mer informasjon?