Vår kompetanse - din trygghet

Vi utfører inspeksjon og teknisk rådgivning innen forskrifter og normer for elektriske anlegg offshore, maritime installasjoner og landanlegg. Våre IECEx-sertifiserte inspektører foretar inspeksjoner i elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

Våre eksperter har solid kompetanse og bred erfaring, og flere deltar aktivt i ulike normkomiteer og arbeidsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i NK 31, NK 64 og NK 18, og IECEx-arbeidsgrupper.

Vi hjelper deg med:

Inspeksjon Z-015

Vi foretar detaljert inspeksjon av containere og midlertidig utstyr før det sendes offshore. I tillegg utfører vi dokumentkontroll og verifikasjon av sjekklister.

Vi foretar detaljert inspeksjon av containere og midlertidig utstyr før det sendes offshore. I tillegg utfører vi dokumentkontroll og verifikasjon av sjekklister.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og inspeksjon innen offshore, maritimt og landbasert regelverk.

Vi tilbyr rådgivning og inspeksjon innen offshore, maritimt og landbasert regelverk.

Inspeksjon IECEx

Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor inspeksjon av elektrisk utstyr i Ex-soner i henhold til NEK/EN/IEC 60079–17.

Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor inspeksjon av elektrisk utstyr i Ex-soner i henhold til NEK/EN/IEC 60079–17.
Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS