Vår kompetanse - din trygghet

Vi utfører inspeksjon og teknisk rådgivning innen forskrifter og normer for elektriske anlegg offshore, maritime installasjoner og landanlegg. Våre IECEx-sertifiserte inspektører foretar inspeksjoner i elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

Våre eksperter har solid kompetanse og bred erfaring, og flere deltar aktivt i ulike normkomiteer og arbeidsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i NK 31, NK 64 og NK 18, og IECEx-arbeidsgrupper.

Vi hjelper deg med:

Inspeksjon Z-015

Vi foretar detaljert inspeksjon av containere og midlertidig utstyr før det sendes offshore. I tillegg utfører vi dokumentkontroll og verifikasjon av sjekklister.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og inspeksjon innen offshore, maritimt og landbasert regelverk.

Inspeksjon IECEx

Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor inspeksjon av elektrisk utstyr i Ex-soner i henhold til NEK/EN/IEC 60079–17.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS

E-post: salg@trainor.no

Telefon: +47 33 37 89 00