Tjenestene vi tilbyr retter seg mot praktisk etterlevelse av regelverk, og kan bestå av kompetanserådgivning for utførende og prosjekterende personell, eller veiledning knyttet til sikkerhetsproblemstillinger i ulike situasjoner. Tjenesten omfatter også vurdering og tolkning av regelverket i prosjektsammenheng. I tillegg kan vi være behjelpelig med vurderinger knyttet til internkontroll og kvalitetssystemer, samt etterlevelse av systemene innenfor vårt fagområde.

Rådgivningstjenestene utføres av våre instruktører. De har alle god kjennskap til regelverk gjennom sine roller som instruktører, og har også fordelen av å kjenne til hvordan ulike selskaper har løst utfordringer på ulike måter. Vi vil derfor kunne gi god veiledning på vanskelige problemstillinger, og gi vårt syn på saken som en uavhengig tredjepart. Vi kan delta på møter eller gjennomgå caset og utarbeide rapport i etterkant - alt etter kundens behov.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS