Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1428
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 8800
Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart icon Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Petroleumstilsynet og IEC 61892 850
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 34
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 802
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 204
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Ex
Ild-sikkert rom

Hei.

Vi skal utføre installasjon i et rom hvor kunde selv definerer rommet som ildsikkert. Det er tidligere brukt til oppbevaring av olje, men nå skal det kun brukes til sporstoff og noe kjemikaler. Rommet ble godkjent og sertifisert da bygget ble bygd. Det er benyttet vanlig lysbryter og (ikke ex-godkjent) nedhengte armaturer. Er det noen krav og ta høyde for her? Vil dette rommet pdd havne inn i kategorien ex-område?

Spurt ${formatDate(1695644520)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Tolkning 810.514.103, merking av merkestrøm i tavler

Hva er god nok merking av merkestrøm, og maks innstilt verdi for effektbrytere og vern generelt?

Påstander:

Minstekrav for merking av innstillbar effektbryter er selve merkestrømmen. Altså om en 250A bryter er stilt ned til 200A, så holder det i hovedsak å merke 200A over bryteren og i kursfortegnelsen. I FDV eller ved utregning skal man kunne se nødvendig innstilling for dette, og det trengs ikke merkes med "Innstilt verdi 0,8" i tillegg, men innstilt verdi kan erstatte merking av største merkestrøm.

Hvis effektbryteren har innstilling på 1,0 og kan yte maks av sin merkede kapasitet, så holder det at kursfortegnelse oppgir 250A, og merkingen på selve bryteren gir merkestrømmen på samme måte som for mindre vern. Man merker aldri mindre vern med merkestrøm så sant det står på selve vernet og det ikke har mulighet for justeringer.

Tar jeg feil? Er det i tillegg krav til merking av innstilt verdi? Normen sier at det skal merkes med "største merkestrøm ELLER største tillatte innstilte verdi"

Spurt ${formatDate(1616247180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lønn elektro installatør

Hei
Jeg er i forhandlinger gjeldene ny jobb som faglig ansvarlig, dersom jeg består prøve.
Hva kan jeg forvente å kreve i lønn?

Spurt ${formatDate(1695383940)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klasse 1 og klasse 2 Solcelleanlegg

Hei,

Dersom solcellepanelene er klasse 2 og Inverter er klasse 1, Vill solcelleanlegget defineres som klasse 1 da? Hvordan skal vi forholde til utjevning hvis dette er tilfellet?

Spurt ${formatDate(1695367260)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav knyttet til arbeid på heis/maskin/rullebånd

Hei

Jeg har noen sprøsmål knyttet til kvalifikasjoner for arbeid på heis/maskin.

Elsikkerhet 81 beskriver at en heis kan sammenlignes med en maskin og at produsent er untatt FEK, stemmer dette?

Er produsent untatt FEK når maskinen er satt i drift i et elektrisk anlegg s.eks. en heis installasjon.
Eller er det slik at produsent eller denns representant må være i følge med AFA som har relevant fagbrev FEK §6.1 (heismontør).

Jeg hatt satt pris på om noen kan hjelpe meg til å bli godkt kjent med disse temaene

Spurt ${formatDate(1695283140)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
400V TN-S tavle med 120V mellom N og L

Hallais! Jeg har et lite dilemma. Jeg holder på med feilsøking på en vinsj som ikke ville fungere. Tavlen til den er 400V TN-S. Men når jeg måler mellom N og L1-L2-L3 på sikringen får jeg 124v-80v-124v. Så her er det et null punkt problem. Men når jeg måler på hovedsikringen til denne tavla et par skap lengre unna så har jeg ikke disse målingene. Vil det da si at problemet er kabelen?

Spurt ${formatDate(1695215100)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Maskin?

Hei,

Er en heve/senke pult definert som maskin?

Kunde får støt av et mikroskop som står på en slik pult. Det er ved berøring av mikroskop (som har jordpotensial) og pult som skal være dobbeltisolert.

Problemet forsvinner når jeg kobler ut strømtilførsel for pult.

Jeg kan sikkert utjevne dette, men blir jeg maskinprodusent etter beskrivelsen i elsikkerhet 81 punkt 3?

Jeg jorder jo og noe produsenten i sin visdom fant ut ikke skal utjevnes.

Kontaktet produsenten som var svært lite interessert i å høre at det var feil på deres produkter. Kan ikke helt forstå hva jeg ellers måler.... berøringsspennig er 100V.

Spurt ${formatDate(1695133200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sprinkling i tavlerom

Synes et tilbakevendende tema er om sprinkling i tavlerom kan aksepteres, uten å måtte ha IPx4 kapsling på tavler og sluk.

I DSB sin "Elsikkerhet nr. 82" (fra 2012), s.10-11, så kommenteres problemene med sprinkler i tavlerom, og at en løsning er IPx4 på tavler og behov for sluk, hvis sprinkler skal tillates.

(Det er jo heller ikke ønsket å kanskje gjennomførbart med slik løsninger)

===

Videre har NK64 i 2017 kravene i NEK400-5-51, tabell 51, kode AD. (https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/).

NK64 konkluderte med følgende: "NEK 400-5-51:2014, tabell 51A, kode AD, inneholder en klassifisering av tilstedeværelse av vann som en ytre påkjenning. I områder hvor det anvendes automatiske slukkeanlegg med vann som slokkemiddel, er slokkeanlegget ikke ansett som en forventet ytre påkjenning for den elektriske installasjonen i området mht. tilstedeværelse av vann. Brannvesenets bruk av vann som slokkemiddel ved en eventuell brann er heller ikke å anse som en slik forventet ytre påkjenning."

Jeg leser dette som om at det aksepteres at sprinkler benyttes som slokkemiddel i tavlerom uten at det er behov for IPx4 og sluk.

at en løsning er IPx4 på tavler og behov for sluk, hvis sprinkler skal tillates.

===

Er det allmenn akseptert at NK64 sin vurdering kan legges til grunn?

Spurt ${formatDate(1550848934)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kobling av overspenningsvern

Er hos en kunde hvor OV er 63A med skrusikringer, plassert øverst i tavlen. Det går så videre til jordfeilbryter plassert i bunnen av tavlen ( gudene vet hvorfor )

Jeg vil da plassere overspenningsvernet rett ved OV, men det er ikke plass til dobbel 16mm i skrusikringene og får det heller ikke til å passe i overspenningsvernet.

Kan jeg lovlig koble mellom OV-JFB-OVS ved bruk av enstoklemmer på topp så lenge anbefalinger om lengde her er opprettholdt? Ser ikke hvorfor evt ikke?

altså dobbelnite 16mm OV kabel og JFB i topp av ensto, og ut fra undersiden til overspenningsvern rett ved siden av.


( kunden vil ikke bytte OV)

Spurt ${formatDate(1695050220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Nek 400 823.431.3.1

Gjelder 823.431.3.1 ennå kun PVC og da ikke pex? Slik jeg har lest den står der kun <=4 CU og gjelder da begge.

Spurt ${formatDate(1695067020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.