Profile
1000 000+ har deltatt på kurs fra Trainor
1000 000+ har deltatt på kurs fra Trainor
Evaluations
4.3 av 5 - Basert på alle aktive kurs
4.3 av 5 - Basert på alle aktive kurs
Hva er Ex kurs

Hva er Ex-kurs?

Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område. I Trainors Ex-kurs får du kunnskap om grunnleggende brann- og eksplosjonsteori. Du lærer om potensielle tennkilder, hvilke regelverk som gjelder ved ferdsel og arbeid i eksplosjonsfarlige områder, og hvordan du skal forstå merkeskilt på Ex-utstyr.

Hva er Ex-kurs?

Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område. I Trainors Ex-kurs får du kunnskap om grunnleggende brann- og eksplosjonsteori. Du lærer om potensielle tennkilder, hvilke regelverk som gjelder ved ferdsel og arbeid i eksplosjonsfarlige områder, og hvordan du skal forstå merkeskilt på Ex-utstyr.

Hvem må ta Ex-kurs?

Hvis du arbeider i eller med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder innenfor EU/EØS, er du lovpålagt å gjennomføre et Ex-kurs hvert 5 år. Dette gjelder både elektro- og annet utførende personell, samt administrativt personell. Eksplosjonsfarlige områder kan være oljeplattformer, prosessanlegg, raffinerier, destillerier, tankskip, siloer eller bensinstasjoner. Vi tilbyr også egne ex-kurs til produsenter og leverandører av ex-utstyr.

Hvem må ta Ex kurs

Hvem må ta Ex-kurs?

Hvis du arbeider i eller med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder innenfor EU/EØS, er du lovpålagt å gjennomføre et Ex-kurs hvert 5 år. Dette gjelder både elektro- og annet utførende personell, samt administrativt personell. Eksplosjonsfarlige områder kan være oljeplattformer, prosessanlegg, raffinerier, destillerier, tankskip, siloer eller bensinstasjoner. Vi tilbyr også egne ex-kurs til produsenter og leverandører av ex-utstyr.

Hvorfor velge Trainor som kursleverandør

Hvorfor velge Trainor
som kursleverandør?

 • Bred rekkevidde: Grunnleggende og viderekommende kurs.
 • Variasjon: Velg blant klasseromskurs, webinar eller e-læringskurs.
 • Oppfyller nødvendige krav: Alle våre ex-kurs er i henhold til relevante forskrifter og internasjonale IEC-standarder.
 • Bransjespesifikke kurs: Ex-kursene våre er tilpasset forskjellige bransjer og fagområder, slik at du møter problemstillinger, situasjoner og arbeidsoppgaver du kjenner deg igjen i.
 • Kvalitet: Vi sitter på den beste fagkunnskapen i landet innenfor e-læring og digitale løsninger.
 • Engasjerende læring: Vi jobber med det siste innen spillteknologi for å skape engasjerende innhold, samt levende og relevante læringsopplevelser.
 • Aktive instruktører: Instruktørene våre er aktive i nasjonale og internasjonale normkomiteer og bransjeorganisasjoner som sørger for at vi alltid er oppdatert om de siste endringene.

Hvorfor velge Trainor som kursleverandør?

 • Bred rekkevidde: Grunnleggende og viderekommende kurs.
 • Variasjon: Velg blant klasseromskurs, webinar eller e-læringskurs.
 • Oppfyller nødvendige krav: Alle våre ex-kurs er i henhold til relevante forskrifter og internasjonale IEC-standarder.
 • Bransjespesifikke kurs: Ex-kursene våre er tilpasset forskjellige bransjer og fagområder, slik at du møter problemstillinger, situasjoner og arbeidsoppgaver du kjenner deg igjen i.
 • Kvalitet: Vi sitter på den beste fagkunnskapen i landet innenfor e-læring og digitale løsninger.
 • Engasjerende læring: Vi jobber med det siste innen spillteknologi for å skape engasjerende innhold, samt levende og relevante læringsopplevelser.
 • Aktive instruktører: Instruktørene våre er aktive i nasjonale og internasjonale normkomiteer og bransjeorganisasjoner som sørger for at vi alltid er oppdatert om de siste endringene.
Hvorfor velge Trainor som kursleverandør
Charlotte Solvang olstorn TRA 02237 1080 Photo Heidi Storm Middleton

Lurer du på noe?

Ta kontakt om du har spørsmål så hjelper vi deg.

Lurer du på noe?

Ta kontakt om du har spørsmål så hjelper vi deg.