Ex introduksjon for ikke-elektropersonell

Introduksjonskurs for ikke-elektropersonell som jobber i eksplosjonsfarlige områder.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : Ex introduksjon for ikke-elektropersonell
Kursmanual : Nei
Type : Klasserom
Kurslengde: 1 dag
Språk:NorskEngelsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Målsetning

Kurset er teoretisk og gir deltakerne innsikt i arbeidsrutiner og prosedyrer som gjelder for eksplosjonsfarlige områder. Deltakerne får forståelse for arbeid og utstyr som kan være mulige tennkilder.

Målgruppe

Prosess-, drift- og vedlikeholdspersonell. Kurset er beregnet for ikke-elektropersonell som arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

Kurset inneholder disse emnene
  • Oversikt over gjeldende normer og forskrifter
  • Soneklassifisering
  • Eksplosjonsteori
  • Ex-beskyttelsesarter
  • Bruksområder for Ex-utstyr
  • Ansvar og sikkerhet
  • Faremomenter ved arbeid i Ex-områder