IECEx-merking av elektrisk utstyr

ff99404a-7c0b-11eb-8afb-1abc575fa2b7_Exmerking11.jpg
1466464a-7b7c-11eb-b85f-aad1a275a8cf_Exmerking6.jpg
3a1f8f4d-7b7c-11eb-9e0e-aad1a275a8cf_Exmerking7.jpg
Et Ex-utstyr har et skilt med en merking, hvor du kan lese av de påkjenningene utstyret er godkjent for. Kan du tyde hvilke påkjenninger det er?

Teknisk informasjon

Kursnavn : IECEx-merking av elektrisk utstyr
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 45 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Dette kurset krever forkunnskaper rundt gass- og støvgrupper og soneinndelinger, og inneholder informasjon om merking i henhold til gjeldende standarder utenfor EU og EØS.

-

Å tyde merkingen på et Ex-godkjent utstyr kan være utfordrende. Det kan ha merkinger etter både IEC sine standarder og ATEX-direktivet for merking. Hva betyr egentlig alle bokstavene og tallene? Hvordan ser man at utstyret har tilstrekkelig eksplosjonsbeskyttelse, slik at det kan installeres i den sonen som er tenkt? Dette er informasjon som er kritisk å ha hvis du skal velge ut eller installere utstyr til et eksplosjonsfarlig område.

Målsetning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Målgruppe

Elektro- og automasjonspersonell, og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Kurset vil også passe for produsenter og leverandører av Ex-utstyr.

Kurset inneholder disse emnene

  • Hvordan leser man av et merkeskilt? 
  • Elektriske beskyttelsesarter for utstyr 
  • Merking etter IEC-standard 
  • Kort introduksjon til merking i henhold til ATEX-direktivet 
  • Sertifikatreferanser 
  • Kort introduksjon til merking av mekanisk utstyr 
  • Merking av tilknyttet utstyr og tilknyttet apparat 
  • Kort historikk rundt merking

Relaterte kurs