IEC/ISO- og ATEX-merking av mekanisk utstyr

356cf57a-c1fa-11eb-8221-ea0b4e4e1500_Exmerkingmarkedsforingsmateriell1920x1080navngimegTRA02249_1920.jpg
3dcc5c87-c1fa-11eb-881f-3a12e9572e86_Exmerkingmarkedsforingsmateriell1920x1080navngimegTRA02243_1920.jpg
4ed5c814-c1fa-11eb-bfa8-3a12e9572e86_Exmerkingmarkedsforingsmateriell1920x1080navngimegTRA02242_1920.jpg
Et godkjent Ex-utstyr har et merkeskilt som blant annet beskriver eksplosjonsbeskyttelsen og området utstyret kan brukes i. Kan du tyde disse kodene? 

Teknisk informasjon

Kursnavn : IEC/ISO- og ATEX-merking av mekanisk utstyr
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 45 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan mekanisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Målgruppe

Personell som installerer og vedlikeholder mekanisk utstyr, og annet personell som arbeider i eller prosjekterer anlegg i eksplosjonsfarlige områder innenfor EU/EØS. Kurset vil også passe for produsenter og leverandører av Ex-utstyr som skal selge og levere mekanisk utstyr innenfor EU/EØS.

Kurset inneholder disse emnene

  • Hvordan leser man av et merkeskilt?
  • Mekaniske beskyttelsesarter for utstyr
  • Merking etter ISO-standard
  • Sertifikatreferanser
  • Kort introduksjon av merking for elektrisk utstyr
  • Merking av tilknyttet utstyr og tilknyttet apparat
  • Sammenstilt utstyr
  • Gjennomgang av merking i henhold til ATEX-direktivet
  • Krav til merking av utstyr

Regelverk

Kurset er basert på merking av Ex-utstyr beskrevet i ISO-standardene (80079-36) for ikke-elektrisk utstyr for eksplosive atmosfærer, og vil bidra til å dokumentere kompetanse, som er lovpålagt for alle som arbeider der eksplosive atmosfærer kan forekomme i FHOSEX (FOR-2003-06-30-911) §9 og §14.

For engelskspråklige som skal jobbe i Norge: Kurset er basert på merking av Ex-utstyr beskrevet i ISO-standardene (80079-36) for ikke-elektrisk utstyr for eksplosive atmosfærer, og vil bidra til å dokumentere kompetanse, som er lovpålagt for alle som arbeider der eksplosive atmosfærer kan forekomme i henhold til EU-direktiv 1999 / 92 / EF VEDLEGG II 1.1, implementert i Norge i forskrift FOR-2003-06-30-911 §9 og §14.

For andre som jobber i EU/EØS/UK: Kurset er basert på merking av Ex-utstyr beskrevet i ISO-standardene (80079-36) for ikke-elektrisk utstyr for eksplosive atmosfærer, og vil bidra til å dokumentere kompetanse, som er lovpålagt for alle som arbeider der eksplosive atmosfærer kan forekomme i henhold til EU-direktiv 1999 / 92 / EF VEDLEGG II 1.1 Implementert i EU / EØS-land og i Storbritannia gjennom DSEAR.

Relaterte kurs