FSE Instruert personell med førstehjelp

2733472c-60b3-48da-8229-8e7425ed7727-insforst1.jpg
3721b7ca-661c-41e9-919b-eb290814472c-insforst2.jpg
Elsikkerhetskurs for personell som skal utføre enkle driftsmessige oppgaver som å skifte sikringer og resette vern i elektriske installasjoner.

Teknisk informasjon

Kursnavn: FSE Instruert personell med førstehjelp
Type: E-læring
Varighet: 1,5 timer
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for deg og dine kollegaer slik at dere har en trygg arbeidsplass uten personskader.

Målgruppe

Skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører, maskinoperatører, vaktmestere, lærere og vedlikeholdspersonell av forskjellige slag. Servicepersonell, butikkansatte og bønder eller driftspersonell i landbruket er også aktuelle grupper.

Kurset inneholder disse emnene
  • Organisering og adgangsregulering
  • Elektriske farer og skader
  • Risiko og adferd
  • Hva har du lov til å utføre og når skal du tilkalle elektriker?
  • Teknisk opplæring
  • Teoretisk førstehjelp, strømskader

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 84 og FSE. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Kurset inneholder teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).