FSE adgang til høyspenningsanlegg

Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : FSE adgang til høyspenningsanlegg
Kursmanual : Ja
Type : Klasserom
Kurslengde: 3 timer
Språk:Norsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Covid-19 og krav til kurs

Oppdatert informasjon fra DSB om gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/covid-19-og-forstehjelpskurs/

Målsetning

: Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet og vite om faremomenter i forbindelse med arbeid nær ved høyspenningsanlegg : Slik at hendelser og ulykker som følge av strømgjennomgang eller kortslutning (lysbue) kan forhindres

Målgruppe

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til høyspenningsanlegg for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor det låste høyspenningsområdet. Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste høyspenningsområder.

Kurset inneholder disse emnene
 • Innledning og motivasjon til sikkerhetsarbeid
 • Hvorfor har vi sikkerhetsforskrifter?
 • Krav for å få sikkerhetskort
 • Hvorfor er strøm farlig?
 • Elektriske faremomenter i høyspenningsanlegg
 • Skader ved strømgjennomgang og berøring
 • Skader ved kortslutning og lysbue
 • Hva er arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg?
 • Ansvar og organisering
 • Eiers og arbeidstakers ansvar
 • Adgangstillatelse til høyspenningsanlegg
 • Opptreden i høyspenningsanlegg
 • Adferd i høyspenningsanlegg
 • Rapportering av unormale forhold og havari
 • Respekt for avgrensninger og avsperringer

I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE.