Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Kriterier for bruk av Ex d dobbel kompresjons nippel/barriere nippel som direkte innføring i en Ex d kapsling /Offshore installasjon Norge

Hei. Spørsmålet gjelder en offshore installasjon som skal stå i Norge. Normene for meg er uklare når det gjelder valg og kriterier for bruk av dobbel kompresjons-nippel med klemring for armering, og støpenippel (barrier gland), i direkte innføring i Exd kapslinger (der indirekte vil være tilhørende Exe kapsling, med en Exd transit mellom disse). Dette i sammenheng med bruk av RFOU/BFOU med braided armor.

Jeg kjenner NK31 sin fortolkning og oppskrift for bruk av enkel kompresjons-nippel (through gland) fra 2019. Denne er veldig god og enkel å ta i bruk.

I henhold til NEK EN 60079-14:2014, "10.6 Tilleggskrav til beskyttelsestype «d»
– Eksplosjonssikre kapslinger" og "10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer", så går det litt i surr. Det eneste konkrete jeg finner om dobbel kompress, er dette: "10.6.1 Generelt Dersom en Ex «d»-nippel som strammer via tetningsringen (kompresjon) benyttes sammen med skjermet eller armert kabel, skal innføringen være av den typen der armering eller skjerm avsluttes i nippelen, og at komprimering påføres den indre kabelkappen". Samtidig så godtar "NK31 oppskriften" armert kabel som direkte innføring under visse forutsetninger...

Det andre jeg finner er:

"10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer

b) Kabler og nipler oppfyller samtlige av følgende krav:
– Kabelnipler er i samsvar med IEC 60079-1 og sertifisert som utstyr
– Kabler som brukes samsvarer med 9.3.2(a)
– Den tilkoblete kabelen er minst tre meter i lengde

NEK-VEILEDNING Kabelnipler under punktet b) er i
hovedsak kompresjonsnipler."

Dette ser jeg på som krav for både dobbel og enkel kompress. Det er veldig rart for meg at en dobbel kompress kan nyttes kun over 3 meter, mens man kan nytte through gland over 0,5m (så lenge de andre kravene er oppfylt, eks kun for IIA og IIB). Personlig anser jeg en dobbel kompress gland for å ha langt bedre beskyttelseegenskaper enn en through gland (enkel kompress nippel).

Det må være noe jeg missforstår her? Blander jeg terminologier?

Konkrete spørsmål:

1. Hva er kriteriene for bruk av dobbel komp Exd gland som direkte innføring i Exd kapsling?

2. Når kan man ikke nytte en dobbel kompress Exd gland som direkte innføring i Exd?

3. Når må man nytte en Exd barriere gland (støpenippel) som direkte innføring i en Exd kapsling, når through gland og dobbel kompress gland ikke tilfredstiller kravene til installasjonen?

Spurt ${formatDate(1701101640)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
1
PLS batteri

Hei, har fått punch på batteri i PLS for styring av ferskvanns anlegg offshore. Hva slags løsninger kan brukes for å slippe å må laste inn programvare på nytt når eller hvis strømmen stenges av?

Strømmen til PLS kuttes når gass detekteres, men vi skal unngå å ha batteriet i PLS. Eventuelt om det finnes små nokk batteri som oppfyller kravene? PLS står ikke i EX kapsling

Spurt ${formatDate(1700588040)}
Løst Løst
Ex
1
KARAKTERISTIKK

Hvor kan jeg finne oversikt over karakteristikker med beskrivelser og forklaringer?

Spurt ${formatDate(1699010400)}
Løst Løst
Ex
1
Ex ia trykktransmitter installert i prosess

Hei,

Kunde ønsker en trykktransmitter nedstrøms analysatorutløpet (prosessen er i sone 1 og gassklassen er IIA) for å ha kontroll på baktrykket. Trykktransmitteren er i Ex ia utførelse, men vi har ingen egensikre kretser eller egensikre koblingsbokser. Det jeg har er Ex e koblingsbokser som forsyner analysatorene og resten av utstyret, som for øvrig er i Ex d utførelse. Kan jeg forsyne trykktransmitteren fra samme koblingsboks? Og hvilke konsekvenser har det om jeg gjør dette?

Spurt ${formatDate(1698921240)}
Løst Løst
Ex
1
Ethernet / RJ45 i EX sone 2

Hei

Ifm. prosjektering av svakstrøm i EX sone 2, lurer jeg på om hvilke krav stilles til RJ45 kontakter som skal installeres utover det å koble ut PoE fra switch slik at uttakene blir kun vanlig Ethernet installasjon uten PoE forsyning. Er det andre krav vi må sette opp til datauttakene og kablingen ?


Hjelper det om vi flytter ut datauttakene fra EX sone ut til korridor, men hva med selve patchepunktet /kabling fra uttak til endeutstyret som er SD automasjon fordelinger ?
Mvh

Afrazi

Spurt ${formatDate(1697631120)}
Løst Løst
Ex
1
Compound nippel med eller uten støpemasse

er det noen compound nippler som ikke skal fylles med støpemasse ?

Spurt ${formatDate(1697368380)}
Løst Løst
Ex
1
Oppkobling av Ex trykktransmitter

Hei,

Legger ved opp kobling av trykktransmitter Exia IIC mot siemens safety kort.

Stusser på at det ikke er brukt bariere/skillekort i denne koblingen

Spurt ${formatDate(1696924380)}
Løst Løst
Ex
1
NEK EN 60079-14, 16.1 - Beskyttelse av egensikre kretser fra andre elektriske kilder

Har en motor leverandør som leverer en Ex de motor med PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning.Leverandør har merket koblingshus på motor for PT100 element med "This box containes instrinsically safe circuits". Har bedt leverandør om å dokumentere at disse faktisk kan kobles opp som IS kretser, da det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser" ref. NEK EN 60079-14, 16.1.

Tilbakemelding fra leverandør er at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun gjelder andre elektriske kilder i selve Exi kretsen - og ikke eksterne elektrisk kilder. De sier også at PT100 element er simple apparatus, og om de står i et magnetfelt så genererer de uansett ikke mer enn 1,5 V, 100 mA and 25 mW, og kan da kobles til en Exi krets.

Spørsmål: Eg kan ikke si meg helt enig i denne konklusjonen, da PT100 element er passive komponenter som ikke genererer noe energi i seg selv, og eg er ikke enig i at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun dekker komponenter / elektrisk kilder i selve Exi kretsen.

Er min forståelse korrekt? Eg mener at disse ikke kan kobles opp som egensikre kretser (med mindre leverandør kan dokumentere dette), og at disse må kobles opp som NON-IS

NEK EN 60079-14, 16.1 integriteten til en egensikker krets skal beskyttes fra påvirkning av energi fra andre elektriske kilder slik at den sikre energibegrensningen til kretsen ikke overskrides, selv om brudd, kortslutning eller jordfeil inntreffer i kretsen

Spurt ${formatDate(1696412040)}
Løst Løst
Ex
1
EN 50495 Safety devices for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks

Hei, lurte på om dere kjenner til standarden over. Den angir sikkerhetsnivå (SIL nivå) for funksjoner som skal bidra til å unngå risiko for at EX-utstyr er en tennkilde.
Lurte også på hvordan denne i så fall er forankra mot våre andre standarder.
Grunnen til at eg spør er at eg lurer på kravet til en sikkerhetsfunksjon der en nivåmåling skal hindre at en neddykket pumpe/motor som er godkjent for sone 1 kan brukes i sone 0.

Spurt ${formatDate(1695711900)}
Løst Løst
Ex
1
Ild-sikkert rom

Hei.

Vi skal utføre installasjon i et rom hvor kunde selv definerer rommet som ildsikkert. Det er tidligere brukt til oppbevaring av olje, men nå skal det kun brukes til sporstoff og noe kjemikaler. Rommet ble godkjent og sertifisert da bygget ble bygd. Det er benyttet vanlig lysbryter og (ikke ex-godkjent) nedhengte armaturer. Er det noen krav og ta høyde for her? Vil dette rommet pdd havne inn i kategorien ex-område?

Spurt ${formatDate(1695644520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.