Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
1
Nødstopp

Hei

Har en pågående diskusjon angående tilbakestilling av nødstopp på bensinstasjon. Jeg tolker regelverket slik at nødstoppbryter må utstyres med sperring mot tilbakestilling for å hindre at pumpen/maskinen blir spenningssatt. For eksempel ved bruk av nøkkel eller reset knapp.

Stasjonen er ubemannet og pumpene må startes ved bruk av kort. Det er ønske fra kunde å bytte nødstoppbryter med nøkkelfunksjon til uten nøkkelfunksjon.


Det forsvares at pumpene må startes med bruk av kort. Det er et problem at knappen blir trykket på av «personer som ikke vet hva det er» og at det da er tungvint at noen må reise til lokasjonen for manuell tilbakestilling.


Kan jeg få litt bistand i hva som gjelder her?

FUSEX 5.3.1Spurt ${formatDate(1713340980)}
Løst Løst
Ex
1
Ex Sone 2 , 3 fas stikk og Bryter lys samme kurs?

Hei ,ex Sone 2 , kan man ha 3 fas ex kurs og koble ex bryter og lys utifra 3 fas kontakt? At man har 3 fas kontakt og lys på samme kurs,eller stilles det krav til egen kurs til 3 fas kontakten?

Spurt ${formatDate(1711718400)}
Løst Løst
Ex
1
Pusse flammespalte

Vi har noe irr på plane (men sirkulære) flammespalter som må bort. Har ikke målt tykkelsen foreløpig men det er nok ikke akseptabelt. Det lot seg ikke fjerne med grovrengjører. Hvor kraftig kan jeg gå til verks? Fint smergelpapir f.eks? Tror nok det ville tatt irret.

Spurt ${formatDate(1711162440)}
Løst Løst
Ex
1
Varmekabel i betongdekke Sone 1

Stilles det spesielle krav til varmekabler som støpes ned i betongdekke sone 1. Eksempel på leverandør/produsent som kan benyttes i slike prosjekter?

Spurt ${formatDate(1710933300)}
Løst Løst
Ex
1
Testing av purge unit på høyspent motor.

Purgeunit på kompressormotorene våre skal testes en gang pr.år.

I fjor ble vi pålagt å utføre denne testen før vi stanset produksjonen.

Dette fører til at man tar ut Ex beskyttelsen på en høyspentmotor på 11MW mens kompressoren er i drift (full av gass under trykk)

Mitt spørsmål er ang. lovligheten av dette.

Etter min mening er det ikke forsvarlig.

Spurt ${formatDate(1710339240)}
Løst Løst
Ex
2
Kompetansekrav i IEC 60079-14

Hei.

I IEC 60079-14 appendix A.2.3 beskrives kravene som kreves for å designe/enigineere ATEX og tennskildekontroll. Beskrivelsene er generelle og spesifiserer ikke hva som må dokumenteres av kompetanse.

1. Hva er minimumskompetansen man som kunde bør stille til levarandører som skal levere utstyr med Atex og tennkildekontroll?

2. Finnes det egne kurs rettet mot engineering og design?

Spurt ${formatDate(1710231360)}
Løst Løst
Ex
1
Max tillatt energi i EX soner

Bua - 8 minutter siden

Hvis f.eks en signalstyrt ventil har "fail safe" funksjon med fjær lukking, kan den monteres i sone 1, typisk målerskap for husholdninger ? Hva er maks energi utstyr kan ha for å kunne montreres i sone områder UTEN å ha EX klassifisering? Noen som vet?

Svar

Spurt ${formatDate(1709887440)}
Løst Løst
Ex
2
Vurdering i forhold til endring av utstyr for bruk i Ex områder og elektiske produkter.

Hei.

Jeg har et spørsmål som gjelder bruk av f.eks. vinkelsliper i Ex. Områder.

En vinkelsliper kjøpt i dag et typegodkjent håndverktøy levert med konformitetsdokumentasjon og CE merking.

Dette betyr at utstyret har en utforming som gjør det egnet for bruk, under forutsetting av at man bla. risiko-vurderer arbeidsoppgavene som skal utføres.

Konformitetsdokumentet gjelder hele utstyret, fra navet hvor slipeskiva festes og til schuko-pluggen i enden på ledningen.

Nå skal vi gjøre et arbeid med denne vinkelsliperen, offshore i et Ex- område. Alle tillatelser er innhentet og gass måling er etablert.

Vi blir klar over at vi ikke kan plugge inn vinkelsliperen som har en schuko- plugg i plattformens Ex- stikkontakter.

Slik dette ble gjort i tidligere tider, så brukte man en kort overgangskabel med Ex- plugg i en ende, og schuko stikk i andre enden. Dette gjorde at vi ikke endret forutsetningene for vinkelsliperen og vi fikk en ekstra hindring i å finne en overgangskabel fra Ex til Schuko. Dette la til rette for et tankearbeid i forhold til risiko.

Her jeg er nå, har man fraveket denne praksisen og syns at dette løses enklest ved å klippe shukopluggen av vinkelsliperen og montere direkte en Ex plugg på vinkelsliperen.

Det første spørsmålet som slår meg, er hvordan ivaretar man hensynet til konformitet når man endrer dette utstyret slik at det kan brukes i et miljø som produsent/ leverandør helt sikkert ikke hadde sett for seg.

Hvem vil ha ansvar for at risikovurderingen som lå til grunn for leverandørens/ produsentens vurdering, blir endret?

Hva gjør man etter at arbeidet er ferdig? Er det OK å legge vinkelsliperen tilbake i verktøycontaineren uten å remontere en ny schuko plugg?

Hvem vil bli sittende ansvarlig for utstyret etter endringen?

Hvordan skal man forholde seg til problemstillingen i forhold til barrieretenkning.

Jeg mener å huske at det var klare regler for slik bruk tilbake i tid, men jeg husker ikke hvor man fant dette.

Normalt kan man ikke endre et håndverktøy, man kan bytte deler likt mot likt, men ikke endre utstyret ved å f.eks. skifte fra schuko til Ex plugg.

Fint om du/ dere kan drøfte denne settingen litt.

Spurt ${formatDate(1709835720)}
Løst Løst
Ex
1
COC krav på Ex komponenter

Er det krav til COC på hver enkelt EX komponent i et anlegg eller er det tilstrekkelig med COC på hele anlegget?

Hvis det er krav om COC på hver komponent hvor er dette kravet listet?

Spurt ${formatDate(1709735400)}
Løst Løst
Ex
1
EX sertifikat dato

fikk datablad til Samson Kontrol ventil. i databladet står EX sertifikat dato: 1981. er det gyldig? må EX sertifikat fornyes?

Spurt ${formatDate(1709624520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.