Inspeksjon i henhold til NORSOK Z-015

NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskapning og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. NORSOK Z-015 omhandler midlertidig utstyr på norsk sokkel.

Vi kan bistå med inspeksjon hos leverandører av midlertidig utstyr, mottakskontroll på kystbase og oljeselskap. Våre inspektører har lang erfaring og er alltid oppdatert på det til enhvert tid gjeldende regelverk.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS