FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp

74f250dd-0808-11eb-a16c-c2bc449f8c4b_fselavoghyspenning2.jpg
754ca5df-0808-11eb-b719-c2bc449f8c4b_fselavoghyspenning3.jpg
Elsikkerhetskurs med førstehjelpsmodul for elektropersonell som skal jobbe med elektriske lav- og høyspenningsanlegg.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp
Kursmanual : Ja
Type : Klasserom
Kurslengde: 1 dag
Språk:NorskEngelsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Covid-19 og krav til kurs

Oppdatert informasjon fra DSB om gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/covid-19-og-forstehjelpskurs/

Målsetning

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Målgruppe

Elektro- og automasjonspersonell som arbeider i og vedlikeholder elektriske anlegg.

Kurset inneholder disse emnene
 • Oppbygging og innhold i FSE
 • Gjennomgang av sentrale paragrafer i FSE
 • Hvorfor forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg?
 • Strømgjennomgang og lysbueskader
 • Sentrale ulykkesstatistikker
 • Den menneskelige faktor
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Verneutstyr
 • Opptreden på skadestedet
 • Prioritering og behandling
 • Fallskader
 • Elektriske skader
 • Strømgjennomgang (rytmeforstyrrelser i hjerte)
 • Lysbueskader
 • Brannskader
 • Hvordan HLR utføres (teori og praksis)
 • Bruk av hjertestarter
 • De mest alminnelige akutte sykdommer
 • Alminnelige reaksjoner når krisesituasjoner oppstår

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE, med unntak av nedfiring. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jfr. § 7 i FSE og kursplan fra Norsk førstehjelpsråd.

Relaterte kurs: