Gode søkefunksjoner

Databasen samler alle målebrevene i et register og har gode søkefunksjoner. Her kan du raskt og enkelt få utskrifter om hvilke nettstasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til berøringsspenning, eller opplysninger om hvilke elektroder som må gjennomgå en ny 10-årskontroll.

Unikt verktøy for tilstandskontroll

God oversikt over kvaliteten i elektrodesystemet er et viktig ledd i sikkerhetsarbeidet. I databasen ligger et unikt verktøy for å gjennomføre de riktige og mest kostnadseffektive tiltak for elektroder som viser avvik, det være seg justeringer i utkoblingstid, opprette potensialutjevning rundt nettstasjon og etablere eller justere spolejordet nett. Administrator kan lese direkte ut de beregnende berøringsspenningene for anlegget, som også vises i målebrevet.

Dokumentasjon av jordelektroder

Målebrevene i databasen danner grunnlaget for den dokumentasjon alle eiere av høyspenningsannlegg er pålagt å kunne vise til for tilsynsmyndigheter. Databasen vil gi enhetlig informasjon om elektrodesystemene, som forenkler oversikten og forbedrer kvaliteten

Målemetoder

I databasen kan du bruke fullskala eller reversert måling som målemetoder. Begge metoder gir et informativt bilde av måleoppsettet, og gjør det enkelt og oversiktlig å analysere resultatene. Alle nødvendige referanseverdier lagres automatisk når målingene legges i databasen.

Oversiktskart

Det er mulig å vise et oversiktskart over valgte objekter der GPS-posisjon er registrert. Man vil da enkelt få oversikt over objekt(er) med informasjon om overgangsmotstanden målt. Dette gjør det enkelt å analysere objekt(er) mot hverandre i relevante områder.

Applikasjon til måling i felt

Ved å laste ned Målebasen-applikasjonen kan du dokumentere overgangsmotstanden i felt. Applikasjonen er tilgjengelig for Android- og Apple-enheter. En får da tilgang til målebrevet tilknyttet et objekt, som fylles ut og lagres. Dersom nettbrettet har innebygget SIM-kort kan målebrevene overføres til databasen fra felt innenfor dekning, eller dataene kan overføres når nettbrettet er innenfor rekkevidde av trådløst nettverk. Applikasjonen er logisk bygget opp og instruerende for hvilke opplysninger og måledata som må plottes inn. Den som foretar målingene i felt, vil få melding om hvorvidt objektet tilfredsstiller kravene til berøringsspenning.

Martin odegard
KONTAKTPERSON

Martin Aas Ødegård

Course Coordinator - Sales

martin.odegaard@trainor.no

+47 970 05 247

Ivar Andre Toms
KONTAKTPERSON

Ivar Andrè Toms

Teamleder - Kontroll og Måling

ivar.andre.toms@trainor.no

+47 986 04 365

Vegard Sjoblom
KONTAKTPERSON

Vegard Sjøblom

Prosjektingeniør - Kontroll og Måling

vegard.sjoblom@trainor.no

+47 907 78 054