Hva betyr kravene i praksis?

Kravene er til for å forhindre farlige berøringsspenninger i anlegget ved jordfeil. For å verifisere at jordingsanlegget overholder kravene må minst et av punktene listet i formelle krav være overholdt. I høyspenningsanlegg beregnes berøringsspenninger i forhold til tabell 4-2 i veiledningen til FEF:2006, 1-polet jordslutningsstrøm og overgangsmotstand. Vi i Trainor Kontroll og måling kan hjelpe deg med å måle og dokumentere dette.

Vi måler og dokumenterer

Vi beregner jordpotensialheving i elanlegget basert på utkoblingstider og jordstrømmer. Alle beregninger gjøres i henhold til krav til dokumentasjon i forskrifter og normer. Vi foretar jordplatemåling av overgangsmotstand og hovedjordforbindelser innad i anlegget sjekkes og måles. Slike verdier kan organiseres i tabeller eller lister, som så kan overføres til virksomhetens KS-system.

Vi i Trainor er opptatt av at rapporter og dokumentasjon skal være sporbare, slik at senere kontroller kan sammenlignes med tidligere referansepunkter og verdier. Sporbar dokumentasjon gir økt kvalitet og store kostnadsbesparelser for din bedrift.

Formelle krav

  • Jordingsanlegget er en del av et utbredt jordingsnettverk
  • Jordpotensialhevingen ved jordfeil skal ikke overstige 2 ganger tillatt berøringsspenning
  • Jordpotensialhevingen ved jordfeil skal ikke overstige 4 ganger tillatt berøringsspenning samtidig som tiltak for å redusere berøringsspenning skal være iverksatt.
  • "Reell berøringsspenning (UT) skal være mindre enn tillatt berøringsspenning (UTP)"

(Veiledning til FEF:2006 § 4-11, Krav til berøringsspenninger).

Benjamin Abrahamsen
KONTAKTPERSON

Benjamin Abrahamsen

Prosjektleder - Kontroll og Måling

benjamin.abrahamsen@trainor.no

+47 917 06 217

Ivar Andre Toms
KONTAKTPERSON

Ivar Andrè Toms

Teamleder - Kontroll og Måling

ivar.andre.toms@trainor.no

+47 986 04 365

Vegard Sjoblom
KONTAKTPERSON

Vegard Sjøblom

Prosjektingeniør - Kontroll og Måling

vegard.sjoblom@trainor.no

+47 907 78 054