Et jordingssystem skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Det avhenger av gode interne forbindelser, og god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn. Feil på jordingssystemet kan føre til farlige og uønskede hendelser. Måling med strøminjeksjonsmetoden bidrar til å ivareta person- og driftssikkerheten til anlegget.

Når målingene er fullført beregnes berøringsspenning i forhold til dimensjonert feilstrøm tilknyttet anlegget. Resultatet av målingene blir analysert og dokumentert i henhold til gjeldende forskriftskrav for jordingssystemer, satt i FEF:2006 og NEK440:2015.

Forskriftskrav

I FEF:2006, FEL og NEK 440:2015 stilles det konkrete krav til kontroll av jordingssystem. Deriblant skal viktige og utsatte deler av jordingssystem kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år.

Benjamin Abrahamsen
KONTAKTPERSON

Benjamin Abrahamsen

Prosjektleder - Kontroll og Måling

benjamin.abrahamsen@trainor.no

+47 917 06 217

Ivar Andre Toms
KONTAKTPERSON

Ivar Andrè Toms

Teamleder - Kontroll og Måling

ivar.andre.toms@trainor.no

+47 986 04 365

Vegard Sjoblom
KONTAKTPERSON

Vegard Sjøblom

Prosjektingeniør - Kontroll og Måling

vegard.sjoblom@trainor.no

+47 907 78 054