Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
AFDD i landbruksinstallasjoner

I NEK400:2022 står det at det Hver enkelt forbrukerkurs bør være beskyttet av et lysbue-deteksjonsutstyr (AFDD) i samsvar med NEK EN 62606. (705.424.301)

Med bør tolker jeg dette til at det er et krav(?)

Hvordan forholder dere dere til dette? Blir dette montert i alle landbruksinstallasjoner nå? Hva med 3-fasekurser? Her finnes det vel pr nå ikke utstyr for dette?

Spurt ${formatDate(1711091100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faglig ansvarlig i selveiergarasje i et garasjesameie

Hei, i FEK er det jo mulig for en elektriker som oppfyller visse kvalifikasjonskrav å stå som faglig ansvarlig for installasjon i egen bolig og fritidsbolig. Men kan en selveiergarasje i et garasjesameie være dekket av dette på noen måte?

Sameiet/foreningen har egen tomt og garasjene er seksjonert hvor hver enkelt garasjeeier også eier grunnen i sin seksjon.

Spurt ${formatDate(1711027260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spørsmål ang sikkerhetsutstyr i et GIS rom 100KV

Hei! Lurer på om det finnes sikkerhetskrav/ forskrift / anbefaling til hva utstyr av redningsutstyr som skal befinne seg i et 100KV GIS rom? Har ikke lyktes å finne et eget krav på dette. GIS er jo helt isolert så ser ikke behov for redningstang da vi ikke er på ledene del. Blir noe anna med tavler og trafo i samme rom her må det nødvendige sikkerhetsutstyret foreligge for det rette spenningsnivået eks 13KV .

Spurt ${formatDate(1711025340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
304.3.4.2.1.2 - 3-polt OV

Iht. veiledning 1 tilhørende 304.3.4.2.1.2 står det at bryter/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet skal være i 3-polt utførelse, og at nøytralleder ikke skal kunne frakobles fra innkommende PEN-leder. I de tilfeller der produsent av 399-skap selger ferdigkoblet utstyr der første bryter/vern er av type sikringslastbryter hvorav disse er koblet etter 4-polt utførelse - da vil slike skap være i strid med gjeldende forskrift, eller er det noen tolkninger som gjøres slik at dette er lov? Slik jeg tolker det skal første bryter/vern etter PEN-split alltid være 3-polt.

I tillegg: I særskilte tilfeller der det kan være aktuelt å risikovurderere seg vekk fra 399 (så fremt netteier godtar alternativ løsning), f.eks. hvis gammeldags løsning med KV-skap utvendig og sikringsskap med OV, måler, overspenningsvern blir plassert innendørs - da skal det også der benyttes 3-polt og ikke 4-polt OV?

Spurt ${formatDate(1710944700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Spørsmål rettet mot fagprøve

Jeg har et spørsmål jeg muligens kan få på fagprøve.
Kan noen hjelpe med litt her?:

Som elektriker og privatperson får du spørsmål om å montere elektrisk anlegg i et tilbygg til en bekjent.

Hvilke regler gjelder for deg i en slik situasjon?

Med bakgrunn i og henvisning til regelverket begrunn ditt svar til denne bekjente.

Spurt ${formatDate(1710871140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel på brennbart underlag

Må man ha ubrennbart materiale under varmekabler når de legges på sponplategulv (på bad). Eller holder det å legge netting rett på sponplatene, slik at de blir løftet opp fra sponplaten noen millimeter?

Spurt ${formatDate(1710830100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Flytende jord og nøytralpunkt

Hei.

Er det noe forskjell mellom "flytende jord" og "flytende nøytralpunkt"? i et TN-system og hva er i så fall forskjellen? Og kan disse forklares på en god måte?

Spurt ${formatDate(1710784980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK 400-8-823 - Definisjon "bolig"

I NEK400:2018, avsnitt 823.3.1, er det beskrevet hvilke termer og definisjoner som gjelder mht. begrepet "bolig", slik som f.eks. "boenheter i leilighetshotell", "boenheter tilknyttet næringslokaler". I NEK400:2022 står det ikke, ut ifra hva jeg kan se, noen slike termer eller definisjoner, kun en generell setning om at "823 gjelder også for felleskjøkken som er beregnet til bruk av beboerne". Hvorfor er 823.3.1 fjernet i sin helhet slik at det nå virker mer vagt om hvilke boenheter som omfattes av denne delnormen?

Spurt ${formatDate(1710772440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ivareta anleggstype

Hva kreves av nytilsatt FA og foretaket for å ivareta anleggstypen "Medisinske områder" ?

Spurt ${formatDate(1710747780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
15A i takpunkt i eldre leilighet

Hei,

Jeg lurer på hvilke muligheter det finnes for å oppgradere en eldre liten leilighet der en har tilgang til to trekkerør som begge går igjennom takpunkt og må være til lys og stikk til alle rom (er eget rør til komfyr og vaskemaskin) .

Ser at om en velger føring via lampepunkt i febdok så velger programmet å benytte seg av en omgivelsetemperatur på 50 grader. I dag har en jo LED lamper, så er det nødvendig å benytte seg av så høy temperatur?

Hva er vanlig å gjør når en har en slik situasjon og ikke kan legge en ny kurs åpent og har begrenset med trekkerør


På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1710515700)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.