Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder

806087ef-bf79-11eb-b22e-decb09471353_sonerieksplosjonsfarligomrademedstovTRA01363_1920Foto_Amanda_van_Til.jpg
c97295fb-bf79-11eb-8271-decb09471353_SikkeradferdieksplosjonsfarligeomraderTRA01320_1920Foto_Amanda_van_Til.jpg
bb9f4f61-bf79-11eb-8595-decb09471353_SikkeradferdieksplosjonsfarligeomraderTRA01329_1920Foto_Amanda_van_Til2.jpg
Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 45 minutter
Språk: Engelsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om eksplosjonsfarlige områder og farer ved ferdsel og arbeid i disse.

Målgruppe

Ikke-elektrofaglig personell som skal ha adgang til eller utføre arbeid i områder som det er eksplosjonsfare.

Kurset inneholder disse emnene

  • Brannfare og eksplosjonsfare
  • Farer tilknyttet eksplosjonsfarlige områder med gass eller svevestøv
  • Tennkilder
  • Risiko og konsekvenser
  • Forebygging av ulykker og uønskede hendelser
  • Arbeidsmetoder
  • Bruk av riktig verktøy
  • Sikkerhetstiltak
  • Eksempler på hendelser og ulykker

Relaterte kurs