NEK 400:2018

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.
UkeDatoStedSpråkPris
39 28-29. sep. 2021 WebinarNorsk
Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift.

Teknisk informasjon

Kursnavn : NEK 400:2018
Kursmanual : Nei
Type : Klasserom
Kurslengde: 2 dager
Språk:NorskEngelsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Deltakerne må selv bringe med seg NEK 400:2018. NEK 400:2018 kan eventuelt bestilles av Trainor og utleveres ved kursstart.

Målsetning

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke NEK 400:2018 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Målgruppe

Elektrofagarbeidere, saksbehandlere og kandidater til fagprøven.

Kurset inneholder disse emnene
 • Forholdet mellom forskrift og norm
 • NEK 400:2018 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
 • Hvordan normen er bygget opp
 • De viktigste endringene i NEK 400:2018
 • Tolkning og gjennomgang av vesentlige deler i NEK 400:2018
 • Sentrale definisjoner
 • Nettsystemene IT, TT og TN
 • Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk
 • Beskyttelse mot overstrøm
 • Dimensjonering av kabel og vern
 • Krav til dokumentasjon
 • Jordingssystemer og beskyttelsesledere
 • Verifikasjon av ny installasjon,- sluttkontroll, 5 sikre
 • Delnorm 823, Bolig
Kompetanse

Myndighetene (DSB og Ptil) krever at kompetansen skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Dette er blant annet beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) og i Petroleumstilsynets HMS-regelverk.

I FEK kreves det at alt personell skal være à jour med den faglige utviklingen. Dette omfatter krav til kunnskap om nasjonalt regelverk og normer, som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.

Relaterte kurs: