FSE Instruert personell

Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn: FSE Instruert personell
Kursmanual: Ja
Type: Klasserom
Kurslengde: 1 dag
Språk:NorskEngelsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Målsetning

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.

Målgruppe

Drifts- og vedlikeholdspersonell som ikke har elektrobakgrunn.

Kurset inneholder disse emnene
  • Elsikkerhet, eiers ansvar
  • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien
  • Elektroforskrifter som berører instruert personell
  • Strømforsyninger i industribedrifter
  • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking
  • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse
  • Bruk av verneutstyr
  • Instruks for instruert personell
  • Sikkerhetskort for adgang i høyspennigsanlegg

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.