Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeid

172282e1-0877-11eb-b773-aa939bcf8867_statkraftafa1.jpg
17ab61a2-0877-11eb-912e-aa939bcf8867_statkraftafa2.jpg
17fa44ed-0877-11eb-9204-aa939bcf8867_statkraftafa3.jpg
18520180-0877-11eb-9bec-aa939bcf8867_statkraftafa4.jpg
Øke sikkerheten ved arbeid i våre elektriske anlegg ved å gjøre innholdet i instruksene for «Ansvarlig for arbeid og utpeker av AFA» og «Arbeid under spenning» kjent for alle som skal inneha rollen som Ansvarlig for arbeid.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Statkraft Energi and Skagerak Kraft's instructions on being safety supervisor
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 10 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Increase the safety of work in our electrical installations by making the content of the instructions for "safety supervisor and designator of safety supervisor" and "Live working" known to everyone who will hold the role of Safety Supervisor.

Målgruppe

All employees who will hold the role of Safety Supervisor (AFA) in Skagerak Kraft or Statkraft Energi's facilities.

Kurset inneholder disse emnene

  • Your responsibility as Safety Supervisor (LV)
  • Procedure for planning work
  • Working methods
  • Establishment and implementation of security measures
  • Special rules when “Live working”
  • Completion of work (ending)