HSE when handling work equipment (Module 1.1 support)

Teknisk informasjon

Kursnavn : LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 3 timer
Språk: Norsk
Leverandør: LSI

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Kurset oppfyller vilkårene for e-læringskurs i revidert opplæringsplan Modul 1 for sertifisert sikkerhetsopplæring fra Arbeidstilsynet. [Les mer] (https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/04b88b3b8f7b4b0f89b2730045046c5d/modul-1-felles-teorimodul-med-e-laring-mars-2020.pdf).

For spørsmål vedrørende dette kurset, vennligst kontakt LSI.

Målsetning

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr.

Målgruppe

 • Alle som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1 for kran, truck og masseforflyttingsmaskin.
 • Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk.
 • Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Kurset inneholder disse emnene

Kurset inneholder fordypning i disse emnene:

 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Arbeidsområder og krav til personell
 • Risikovurdering
 • HMS, ulykker og ansvar
 • Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Personbefordring
 • Ytre miljø
 • Farlig gods
 • Øvingsoppgaver
 • Avsluttende test