Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken

1b47c4ce-07e7-11eb-b90f-aa939bcf8867_aktiviteternrkraftledningerogkableribakken1.jpg
1be16c68-07e7-11eb-92a3-aa939bcf8867_aktiviteternrkraftledningerogkableribakken2.jpg
1c37a2df-07e7-11eb-b8c9-c2bc449f8c4b_aktiviteternrkraftledningerogkableribakken3.jpg
Hvordan jobbe trygt nær elektriske anlegg? Lær å ta riktige avgjørelser og risikovurderinger. Kurs for anleggsarbeidere, bønder, skogsarbeidere m.fl.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken
Kursmanual : Digital
Type : E-læring
Varighet : 1t 20min
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Trainor app

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline i Trainorappen

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

NB! Polsk versjon av kurset er med polsk teksting på engelske videofiler.

Målsetning

Målgruppen skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger og kabler, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Målgruppe

Yrkesgrupper som jobber, eller kommer til å jobbe i nærheten av kraftledninger og andre elektriske anlegg, planleggere av de ulike arbeidsoperasjonene og yrkesgrupper som må grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken.

Kurset inneholder disse emnene

Elektriske anlegg

 • Hvor er farene?
 • Kraftledninger
 • Høyspenningsanlegg

Elektriske farer

 • Kreftene i sving i høyspenningsnettet
 • Når maskiner og materiell berører kraftledninger

Sikkerhet på arbeidsstedet *Netteiers driftssentral *Arbeid nærmere enn 30 meter fra elektriske anlegg

 • Sikkerhetsavstand
 • Leder for sikkerhet – ansvar og myndighet
 • Overvåking av arbeid
 • Gjeninnkobling av kraftledninger

Når ulykken er ute *Varsling av hendelse eller ulykke *Linjer som har falt ned

Kartlegging av kabler

 • Gravemelding
 • Graving nær kabeltraseer
 • Avdekking av kabel
 • Varselbånd og dekkeplater

Håndtering av kabler

 • Ulike typer kabler
 • Jordledning
 • Skadde kabler
 • Oppheng av kabler

Relaterte kurs