Lede – DI Montører og planleggere

Driftsleders instrukser for montører og planleggere er utviklet for Lede og Føre.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Lede – DI Montører og planleggere
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 1 timer
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg. I tillegg skal de vite at HMS alltid står øverst på agendaen.

Målgruppe

Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Lede og Føres sine høy- eller lavspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Føre har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurset inneholder disse emnene

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Leder for sikkerhet – LFS
 • Leder for kobling – LFK
 • Koblingsmedhjelper
 • Ansvarlig for arbeid, AFA
 • Arbeid under spenning, AUS
 • Arbeid på kabelanlegg
 • Arbeid nær ved linjer og kabler
 • Sluttprøve

Kompetanse

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE.

Relaterte kurs