EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett
Kursmanual : Ja
Type : Klasserom
Kurslengde: 2 dager
Språk:Norsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Krav til kompetanse

Kurset er modul 1 av 2 kursmoduler som kan gjennomføres for å tilfredsstille kravet til å dokumentere montørens kompetanse innenfor faget Elektroniske kommunikasjonsnett. jfr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift § 6. Dersom det utføres arbeid med fiberoptiske installasjoner må det dokumenteres tilleggskompetanse innen dette i tillegg. Modul 2 Ekom – Fiberoptiske installasjoner vil ivareta dette.

Det vil si etter gjennomført modul 1 og modul 2 får deltakerne kursbevis som kan inngå i bedriftens Intern Kontroll (IK) system for å oppfylle krav om å dokumentere montørens kompetanse innen for faget Elektroniske kommunikasjonsnett. jfr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) autorisasjonsforskrift § 6.

Målsetning

Etter avsluttet modul skal deltakeren kjenne til innholdet i relevante standarder og ut ifra dette kunne velge riktig sambandsklasser, utstyr og materiell. Deltakeren skal også ha kunnskap til å gjennomføre kvalitetsriktige installasjoner og kunnskap om hvilke krav som stilles til dokumentasjon og testing av kommunikasjonsnett.

Målgruppe

Saksbehandlere, montører og annet teknisk personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift. Kurset dekker alle typer installasjoner fra bredbåndsnett, kabling i bygg og spesielle anvendelser på skip eller offshore.

Kurset inneholder disse emnene
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) lover og regler
  • Relevante standarder; NEK 700-serien
  • Systemforståelse, begreper, enkel prosjektering av kablingssystemer basert på parkabel, koaksialkabel, fiberoptisk kabel og trådløse nettverk
  • Kobling og montering av felles kablingssystemer basert på parkabel
  • Planlegging og utførelse av koblingsskap iht. NEK 700-serien
  • Enkel Prosjektering og installasjon av koaksial og radiobaserte kommunikasjonsanlegg
  • Elsikkerhet i telenettet
  • Testing med kabeltester for sertifisering av installasjoner iht. NEK 700-serien

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teoretiske og praktiske oppgaver. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

Relaterte kurs: