Stolpekurs - Sikkerhet før klatring

Tilfredsstiller FSE-kravene om at personellet som arbeider i luftledningsanlegg, skal være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : Stolpekurs - Sikkerhet før klatring
Kursmanual : Nei
Type : Klasserom
Kurslengde: 3 timer
Språk:Norsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Målsetning

FSE setter krav om at personellet som arbeider i luftledningsanlegg, være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig. Det har i den senere tid vært en del ulykker der stolpen har knekt på grunn av råte og dette kurset tar for seg sikkerhet før klatring i stolper og master.

Målgruppe

Elektro- og telepersonell som arbeider i stolper og master.

Kurset inneholder disse emnene
  • Interne instrukser for klatring i master
  • Stolper hvilke REN publikasjoner gjelder
  • Oppsetting av stolper, 3 og 4 meters merke
  • Råtekontroll og sjekk før klatring
  • Klatre og sikkerhetsutstyr
  • Klatring/arbeid i høyden
  • Personlig verneutstyr over/under 15 meter
  • Demontering av barduner, strekk etc (Dynamiske krefter)
  • Nedfiringsutstyr (eget kurs)