Ex for mekanikere - tennkildekontroll

Hvordan få kontroll på tennkilder? Velg riktige arbeidsmetoder i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk ved installasjon, vedlikehold og reparasjon av ikke-elektrisk utstyr.
Det er ikke satt opp noen dager for dette kurset.
Er du interessert?

Teknisk informasjon

Kursnavn : Ex for mekanikere - tennkildekontroll
Kursmanual : Nei
Type : Klasserom
Kurslengde: 1 dag
Språk:Norsk
Leverandør : Trainor
Trainor app

Last ned trainorappen for oversikt over kursene dine, digitale kursmanualer og diplomer.

Målsetning

Etter endt gjennomgang skal deltaker ha en god forståelse av:

 • Kjenne til lover og regler for å forebygge eksplosjoner som følge av ikke-elektriske tennkilder.
 • Kjenne til krav til ulikt utstyr og hvordan man kan unngå/redusere sannsynlighet for at tennkilder oppstår
 • Oppdatert kunnskap om utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX).
Målgruppe

Mekanikere

Kurset inneholder disse emnene
 • Rammeforskriften og operasjonelle forskrifter, forskriftens intensjon §10a
 • Potensielle ikke-elektriske tennkilder
 • Kort om soneklassifisering og eksplosjonsrisiko
 • Besøk i Karsten Moholts verksted hvor reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr blir utført
 • Metoder for å gjenopprette tekniske barrierer på tungt roterende utstyr (EX-utstyr)
 • Tiltak for å redusere eksplosjonsrisiko
 • Kort om 60079-serien og valg av norm
 • ISO80079-36/37
 • EN1127
 • Tennkildekontroll, forebygge elektrostatiske gnister, friksjonsvarme og varme overflater.
 • ATEX-merking på ikke-elektrisk utstyr
 • Eksempel på sertifikat for mekanisk utstyr
 • Hvordan velge nytt utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder
 • Hva er vedlikehold og hva er reparasjon?
 • Resertifisering av ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr og hvordan gjenopprette barrierer på Ex-utstyr

Relaterte kurs: