1-10v signal og Pfxp kabel1-10v signal og Pfxp kabel

1-10v signal og Pfxp kabel

Automatikwenewbie
Automatikwenewbie

Hei, 

Skal igang med å legge opp styring 1-10v fra en sentral til noen spjeld og servomotorer. 

Det er en kronglete føringsvei og det ligger noe kabling der fra før som har spart meg for masse arbeid med å trekke nytt. Utfordringen er at dette er Pfxp kabel og den er jo ikke skjermet. 

Kan dette gå greit eller er 1-10v følsom for feil kabeltype? 

Re: 1-10v signal og Pfxp kabel

Re: 1-10v signal og Pfxp kabel
Rune Øverland
Forumleder

Hei Automatikwenewbie,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Myndighetenes minimumskrav, og risikovurdering av ytre påvirkninger

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) har blant annet

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

 

Dette innebærer at du må foreta en risikovurdering av anlegget, slik at eventuelle ytre påvirkninger ved normal drift ikke medfører fare samt at anlegget fremdeles er egnet for tiltenkt bruk.

I tillegg til standard risikovurdering, kan det være påkrevd med spesiell risikovurdering dersom det elektriske anlegget er i eksplosjonsfarlige områder, sykehus, industribedrifter og så videre.

I de fleste tilfeller guider myndighetene til standarden NEK 400 om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Dersom du følger denne standarden, vil du samtidig oppfylle myndighetenes krav i forskriften (FEL).

 

2. NEK 400:2018

Seksjon 444 Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser vil være relevant i denne saken, og spesielt siden det er snakk om 1-10 voltsignaler.

Videre;

Seksjon 512.2.1 Ytre påvirkninger sier at elektrisk utstyr skal velges og monteres i samsvar med Tabell 51A.

På sidene 136 og 137 i NEK 400:2018 fins tabell over hvilke ytre påvirkninger du skal risikovurdere. Vi kaller dette for gruppe 'AM' Elektromagnetisk, elektrostatisk , eller ioniserende påvirkninger.

 

3. Ditt spørsmål ....

Det vil vanskelig for meg å mene noe bestemt om din PFXP-kabel gir tilstrekkelig beskyttelse mot ytre påvirkninger (referanse Tabell 51A i NEK 400) eller ikke.

Seksjon 444.6 Adskillelse av kurser setter krav til avstand mellom ulike typer kabel. Du skal både risikovurdere i hvilken grad andre kabler kan forstyrrelse din signalkabel, men også hvorvidt din signalkabel kan forstyrre andre kabler (for eksempel EKOM-kabler).

Figur 44U guider separasjon av ulike kabler i kabelfremføringssystemer, og Tabell 44G guider separasjonskrav mellom kabling og spesifikke EMI-støykilder.

Oppsummering;

Om bruk av PFXP oppfyller FEL kan man først vite noe sikkert om først etter at du har gjort en konkret risikovurdering av installasjonen og ytre påvirkninger ved normal drift. 

 

Noen viktige seksjoner i NEK 400:2018:

NEK 400 utdrag

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor