2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite

2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite

Rasmus Dalhaug
Rasmus Dalhaug

Hei.

Jeg lurer på om det er tillatt å ha en 2,5mmHFD og en 16mm ledning i en dobbelnite 10mm?

Og om dere har en tabell til dette?

Re: 2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite

Re: 2 stk kabler i en 10 kvadrat dobbel nite
Rune Øverland
Forumleder

Hei Rasmus,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Lover og forskrifter om elektriske anlegg

Det offentlige lager lover og forskrifter for å sikre at elektriske anlegg ikke utgjør helsefare for mennesker og husdyr, eller trussel mot økonomiske verdier.

Man finner sjelden eller aldri tekniske krav, blant annet om krav ved bruk av tvilling-nite. 

 

2. Tvilling-nite

Her er et eksempel på en tvilling-nite:

Tvilling-nite

I dette tilfellet oppgir produsenten i sitt datablad at:

"Denne isolerte endehylsen er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt. "

I et slikt tilfelle vil jeg si at det er frarådlig å bruke 2,5 mm² sammen med 16 mm². 

 

3. Terminering av Ex 'e'-ledere

Terminering av elektriske ledere for elektriske kretser i eksplosjonsfarlige områder har et punkt 15.3 i standarden NEK 400A:2016:

"Med mindre fabrikantens dokumentasjon tillater det, skal ikke to ledere med forskjellig tverrsnitt være koblet til samme terminal uten at de først er påført en felles presshylse, eller annen metode angitt av fabrikanten."

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor