Beregne kondensatorBeregne kondensator

Beregne kondensator

Kondis
Kondis

Hei!

Jeg lurte på en ting og det er hvordan man beregner en kondensator...

Saken er at jeg skal unngå å bruke en transformator, men en kondensator i stedet.

Spenning 230V AC 

Kilde bruker 22W ( ledlys ) kontinuerlig og vil ikke variere.

Etter riktig beregnet kondensator skal jeg sette en likeretter fordi kilden ( ledlys ) som bruker 22W går på likespening.

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kondis,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

Verdien på kondensatoren kan beregnes, men vi mangler en viktig opplysning før vi kan beregne den.

1. Spenningskvalitet

Likeretterkrets med kondensator

Ideelt sett ønsker vi en stabil verdi på likespenningsforsyningen til den ytre kretsbelastningen. Dersom vi ikke klarer å glatte ut vekselsspenningen oppstår fenomenet 'rippel'.

Rippel oppstår når verdien på kondensatoren er lavere enn ønsket sett i forhold til strømtrekket i den ytre kretsbelastningen. Rippel består av to faser: En oppladingsfase av glattekondensatoren, og en utladingsfase av glattekondensatoren. Hvor ustabil rippelspenninen er (peak-peak) beskriver kvaliteten på spenningen etter likeretteren.

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

2. Beregning av rippelspenningen

Det er muligheter for å estimere rippelspenningen ved bruk av følgende formel:

Rippelspenning beregning

Vi trenger kjennskap om verdien på strømmen gjennom den ytre kretsbelastningen, frekvensen på spenningen i likeretterbroen, og verdien på kondensatoren.

Formelen gir estimater på rippelspenningen da formelen antar at det er en lineær (som en rett strek) på utladingen av kondensatoren. I virkeligheten er utladingskurven ikke helt som en rett strek, men vi kan estimere verdien på kondensatoren innenfor akseptable verdier.

Med en nettfrekvens på 50 Hz, blir frekvensen (f) i likeretterbroen i mitt eksempel lik f = 100 Hz.

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

3. Beregning av glattekondensator (C)

Det er vanskelig å unngå rippelspenning. Beregning av en akseptabel verdi på glattekondensatoren kan gjøres ved bruk av følgende formel:

Glattekondensator beregning

hvor;

C er kondensatorens kapasitansverdi i farad,

I er strømmen (DC) i den ytre belastningsstrømmen i amperé

t er periodetiden i sekunder på vekselsspenningen i likeretterbroen

U(rippel) er rippelspenningen (peak-peak) i antall volt som tillates over den ytre kretsbelastningen.

 

Beregningseksempel:

Vi antar at:

I = 0,1 A (som tilsvarer ca 22 W i et 230 V-system)

t = 0,01 s (som tilsvarer tiden for en halvperiode av 50 Hz)

U(rippel) = 1 V (peak-peak)

 

Beregnet verdi på:

C = (0,1 * 0,01) / (1) = 0,001 Farad = 1 millifarad = 1000 mikrofarad.

Kondensator 1000uF 400V

Kondensator 1000 microfarad (for spenninger inntil 400 volt).

Re: Beregne kondensator

Kondis
Kondis

Hei og takker så mye for svar, men her har jeg nok forklart meg dårlig.

Jeg skal ikke lage en strømforsyning i tradisjonell forstand. Jeg skal erstatte en transformator med en kondensator for å få ned spenningen til å drive en fast last som i dette tilfellet er en led-stripe. jeg skal undersøke litt mer på nettet for å se om jeg finner ut av det.... kommer tilbake når jeg finner ut mer.

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

Takker for tilbakemelding.

Et alternativ for å "steppe" ned en vekselspenning kan være å designe en spenningsdeler ved bruk av to kondensatorer.

Spenningsdeler kondensator

I mitt eksempel vil vekselspenningen over kondensatoren C2 være ca 9 prosent [ = 100 / (1000 + 100)] av spenningskilden.

Re: Beregne kondensator

Kondis
Kondis

Hmm, ja der er du inne på noe.. da vil C2 ha lav impedans og ha lav spenning over seg.. jeg må undersøke mer...

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

Hei,

Desto lavere kapasitansverdi [C] på kondensatoren, desto høyere impedansverdi [X] for kondensatoren for en gitt frekvens.

Kondensator impedans

Så, for en gitt frekvens vil i mitt eksempel kondensator C1, som har den laveste kapasitansverdien, få den høyeste impedansen (X), og derav ta det høyeste spenningsfallet av de to.

Re: Beregne kondensator

haakon
haakon

Du bruker 100 flrst i formel, det refererer til c1 ikke c2. Formel viser soenning over c1

Re: Beregne kondensator

Terje Aslesen
Terje Aslesen

Finnes det noen mal på hvordan en regner ut en kondensator på når en skal bruke en trefasemotor på tofase anlegg? (kompressormotor) 

Re: Beregne kondensator

Re: Beregne kondensator
Rune Øverland
Forumleder

Hei,
På denne nettsiden (ekstern link) fins det formler som viser utregning av kondensator for 3-fasemotorer:

https://www.janitza.com/calculation-formula-for-the-capacitor.html

og, her har du flere eksempler (ekstern link):

https://www.electricaltechnology....ze-for-Power-factor-Improvement.html

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor