Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Blanding av materialkvaliteter

Blanding av materialkvaliteter

Johannes
Johannes

Hei! Sitter på problemstilling hvor en ikke har noe god informasjon om blanding av materialkvaliteter på fittings. f.eks. er det mulig å gå fra Duplex til titanium? Står lite på nett om dette temaet. Vet jo at en kan gå fra titanium til 316ss da dem har nokså identisk spenningstall men hva med dem andre? Hastelloy C, Duplex, 6MO?

Har dere noen god guide?

Selv om en HELST ikke skal blande materialkvaliteter er dette i noen tilfeller nødvendig som enten nødrep. eller lignende, og ved bruk av npt - npt er det gjennomførbart men hvordan vil dette funke over lengre tid?

Re: Blanding av materialkvaliteter

Re: Blanding av materialkvaliteter
Rune Øverland
Forumleder

Hei Johannes,

Tusen takk for spørsmålet, og dine refleksjoner om problemstillingen om blanding av materialkvaliteter.

 

Swagelok informerer i en brosjyre at for å unngå galvanisk korrosjon må man velge materialer med en spenningsdifferanse som er mindre enn 0,2 volt. Og, flere gjør det samme. Det er 'best practice' å følge en 0,2 voltgrense.

Det kan være at man refererer til ASTM C876-15 Appendix X. Standarden gjelder riktignok for uttesting av galvanisk korrosjon i armeringsstål i betongkonstruksjoner, og er kanskje ikke helt relevant for spørsmålet ditt:

  • Spenningsdifferanse mindre enn 0,2 volt; 90 % sannsynlighet for ingen korrosjon i armeringsstålet
  • Spenningsdifferanse i området 0,2-0,35 volt; usikkert om galvanisk korrosjon
  • Spenningsdifferanse mer enn 0,35 volt; 90 % sannsynlighet for korrosjon i armeringsstålet

Her er spenningsrekka for en del materialer:

Spenningsrekke korrosjon

Med 'Active' i illustrasjonen over menes her betydningen anode, og 'Noble' menes katode.

For eksempel; blandes 316 SS/passive fitting (spenningspotensial -0,05 V) med 6-Moly tubing (0,00 V) vil dette resultere i en spenningsdifferanse mellom de to metallene på 0,05 volt. Denne spenningsdifferansen er betydelig lavere enn 0,2 volt, innebærer lav sannsynlighet for galvanisk korrosjon.

Generelt, desto større spenningspotensiale mellom to materialer, desto større sannsynlighet for galvanisk korrosjon.

Galvanisk korrosjon

Enhver blanding av materialer, som gir sannsynlighet for galvanisk korrosjon, bør/må/skal alltid godkjennes av ansvarlig (teknisk) person i selskapet.

Så kan det være, som du er inne på, at behov for en nødreparasjon eller lignende, kan etter en risikovurdering resultere i en midlertidig blanding av materialer.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor