Norsk Engelsk Svenska Polsk

Cos phi på motorCos phi på motor

Cos phi på motor

Nils Håkon
Nils Håkon

Hva er Cos phi i forhold til n (neta) på motorskiltet?

Re: Cos phi på motor

Re: Cos phi på motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Nils Håkon,

Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for elektriske motrorer.

1. Drift av elektriske motorer

Vi tenker oss en elektrisk motor som vist nedenfor, og jeg har valgt en tilfeldig 3-fase motor.

PQS-motor

På motorskiftet er det vanligvis oppgitt hvor mye effekt (P) motoren leverer ut på rotorakslingen. Vi kaller dette også for merkeeffekten. Vanligvis er denne effekten oppgitt i antall kilowatt (kW). Alternativt er effekten oppgitt i antall hestekrefter. Den aktive effekten er nytteeffekten i en elektrisk krets med tilførsel av vekselstrøm.

Motoren trenger også strøm for å kunne bygge opp og ned et magnetiseringsfelt. Denne magnetiseringsenergien kalles også reaktiv effekt (Q). 

For å si det litt forenklet, er effekten (S) som motoren trekker fra fordelingsnettet summen av P og Q. Nå kan vi ikke legge sammen disse to verdiene sånn rett frem. Dette henger sammen med at strømmene innbyrdes er faseforskjøvet.

La meg ta et talleksempel:

PQS-diagram

Ut på akslingen (informasjon fra et motorskilt) leveres den aktive effekten P = 10 kW på rotorakslingen. Og, vi antar at magnetiseringsenergien for denne motoren er Q = 6 kVAr. Ved å sette opp dette i et vektordiagram, blir den effekten som motoren trekker fra forsyningsnettet beregnet til s = 11,7 kVA.

Det dannes en vinkel mellom den aktive affekten (P) og den tilsynelatende effekten (S).

 

2. Vinkel

Vinkelen mellom (P) og (S) kan beregnes slik:

ArcTangens

I vårt tilfelle vil det være en vinkel cirka 31 grader mellom den aktive effekten (P) og den tilsynelatende effekten (S). 

Vi kan vanligvis oppgi vinkelen på en annen måte, og det er å bruke Cosinus-uttrykket. I vårt tilfelle har vi:

cosinus

Så, en motor som leverer 10 KW på rotorakslingen og som bruker 6 kVAr til magnetisering, har en cos phi lik 0,858.

 

3. Virkningsgrad

En elektrisk motor er et 'koblingsledd' mellom et elektrisk og mekanisk system. Når motoren er i gang, trekker den elektrisk energi fra forsyningsnettet og omdanner den til mekanisk energi.

Et interessant spørsmål for oss brukere av elektriske maskinen er maskinens virkningsgrad. Ideelt sett ønsker vi denne så nær opptil 100 prosent som mulig. I den praktiske verden er det alltid noe tap mellom den tilførte elektriske effekten til motoren og den utgående mekaniske effekten på rotorakslingen. 

Forholdet mellom den utgående mekaniske effekten og den innkomne elektriske effekten er altså motorens virkningsgrad. Vi bruker den greske bokstaven 'Eta' for å grafisk symbolisere dette.

Virkningsgrader

4. Oppsummering

Cos(phi) uttrykker vinkelen mellom den tilsynelatende effekten (S) og den aktive effekten (P). Virkningsgraden uttrykker hvor godt vi konverterer elektrisk energi over til mekanisk (rotasjons)energi.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor