CosphiCosphi

Cosphi

patrick
patrick

Hei har en Grundfos pumpe med kondensator som jeg ikke finner cosphi. Det eneste som står på merkeskiltet er

50Hz          1~220-240V

3.1-2,8A       P2  0,5kW

Re: Cosphi

Automatiker
Automatiker

sånn ca. 0.73, hvis jeg ikke tar helt feil.

Re: Cosphi

Automatiker
Automatiker
Sitat
Automatiker skrev:

sånn ca. 0.73, hvis jeg ikke tar helt feil.

et lite tillegg, 

Hvis du finner ut virkningsgraden kan du regne den ut mer nøyaktig.

Og hvorfor skal du trenge å finne cos phi hvis motoren er fasekompensert? eller er det egentlig en 3 fas motor med 1 fas forsyning?

Re: Cosphi

Re: Cosphi
Rune Øverland
Forumleder

 på dere,

Tusen takk for spørsmålet og innlegg.

 

1. Cos(phi) for motor med tilleggskondensator

Jeg tenker meg at en elektriske motor kan representeres av en elektrisk motstand (R) og en spolekrets (L). I tillegg er motoren utstyrt med en kondensator (C). 

Fasediagram motor

Ved riktig dimensjonering av kondensatoren (C) i forhold til spolekretsen (L), vil de to individuelle fasespenningene (UC og UL) nulle hverandre ut. Spenningen og strømmen som motoren trekker vil i dette tilfellet være i fase. Og, det er dette vi ønsker. 

I tilfellet da det ikke er noen fasevinkel mellom strøm og spenning:

Cos (phi) = Cos (0°) = 1

 

2. Virkningsgrad for motor

Energiflyten i en elektrisk motor vil si overføring av elektrisk effekt (P1 = tilført effekt) fra forsyningsnettet til mekanisk effekt (P2 = avgitt effekt) på motorakslingen.

Den tilførte elektriske effekten til motoren (1-fase) kan beregnes slik:

Beregning tillført elektrisk effekt motor

Og, den avgitte effekten (P2) på motorens drivaksling er oppgitt for Grundfos-motoren til å være 0,5 kW.

Vi kan dermed beregne virkningsgraden mellom den elektriske tilførte effekten (P1) og den avleverte mekaniske effekten på rotorakslingen (P2) slik:

Virkningsgrad

Grundfos

 

3. Kondensator(er)

En 1fasemotor består av to statorviklinger:

  • primærvikling (hovedvikling),
  • sekundærvikling (hjelpevikling).

På 'folkemunne' snakker vi om 1-fasemotor, mens dette teknisk sett er en 2-fasemotor (primær- og sekundær-vikling).

1fase motor med 2 viklinger

I sekundærviklingen fins også en kondensator; også omtalt som driftskondensator. Kondensatorens oppgave er å lage et et magnetfelt som er 90 grader faseforskjøvet i forhold til primærviklingen. Dermed får vi et netto roterende magnetfelt rundt rotorakslingen.

En tommelfingerregel er at kapasitansverdien på driftskondensatoren skal typisk være 30 til 50 mikrofarad per kilowatt motorkraft. 

I tillegg til driftskondensatoren fins typisk en startkondensator. Dette for å håndtere de store startstrømmene som inntreffer når motoren har direktestart; også omtalt som AC3. En annen tommelfingerregel er at startkondensatoren skal ha en verdi på typisk tre ganger verdien til driftskondensatoren.

For denne Grundfos-motoren bør driftskondensatoren derfor ha en verdi på typisk 15-25 mikrofarad, og startkondensator på typisk 45-75 mikrofarad.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor