Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Feilsøke på 3-fase AC motor

Feilsøke på 3-fase AC motor

Paul Martin Karlsen
Paul Martin Karlsen

Hei!

Jeg er ny i faget og ikke fått så mye opplæring i å feilsøke på 3-fase asynkronmotorer. Finnes det noen skisser som beskriver hvordan man skal feilsøke/kontrollere/måle en motor for å sjekke om den er elektrisk ok for å spenning settes?

Re: Feilsøke på 3-fase AC motor

Det er tre ting som du kan gjøre:

Måle motstanden i viklingene, lik motstand på alle tre viklingene

Isolasjonsteste viklingen mot jord

Måle strømtrekket på alle tre fasene med en strømtang.

Er motoren fuktig, settes den i et tørkeskap (Tørkeskap med vakuum)

Dette spørsmålet er besvart på ulike spørsmål i vårt fagforum https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Megging-av-elektromotor

Søk på motor og isolasjonstest

Re: Feilsøke på 3-fase AC motor

Re: Feilsøke på 3-fase AC motor
Rune Øverland
Forumleder

Og, her er noen punkter man kan sjekke ("troubleshooting") av motorer:

Motor feilsøking 1

Motor feilsøking 2

Motor feilsøking 3

Re: Feilsøke på 3-fase AC motor

Re: Feilsøke på 3-fase AC motor
Rune Øverland
Forumleder

På Nasjonalbibliotekets hjemmesider kan man gratis lese eldre bøker; blant annet boken "Motorinstallasjoner"

https://www.nb.no/items/edb4a0be024d319de0c4486d7b012fc4

I bokens kapittel 4 tar man for seg feilsøking.

Motorinstallasjoner

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor