Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Fjernspenning

Fjernspenning

Nicolai Christiansen
Nicolai Christiansen

Hei, jeg avholder fagprøve i automatiseringsfaget nå også lurer jeg på kravene rundt fjernspenning

Jeg skal styre utstyr i et skap, og PLS'en står i et annet skap. Utgangene på PLS'en vil vel da være fjernspenning i forhold til det andre skapet?

Er det krav til merking av fjernspenning? Eventuell fargekode? Andre krav?

Re: Fjernspenning

Re: Fjernspenning
Rune Øverland
Forumleder

Hei Nicholai

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget.

 

1. Krav til det elektriske anlegget

Det er tre tilsynsmyndigheter i Norge, og hver myndighet har ulike 'geografiske' de har ansvar for- Hver myndighet har ulike forskrifter om 'sitt' elektriske anlegg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet for elektriske landanlegg. Her er det krav i FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) som gjelder. Petroleumstilsynet (Ptil) er tilsynsmyndighet for elektriske anlegg på offshore-installasjoner, samt petroleumsanlegg som er knyttet til offshorevirksomheten. Her er det Ptils Innretningsforskriften som gjelder. Sjøfartsdirektoratet (SD) er tilsynsmyndighet for skip. Her er det forskrift om maritime elektriske anlegg som gjelder.

Du forteller meg ikke hvilket tilsyn din fagprøve er tatt utgangspunkt i, og derfor blir det litt vanskelig å svare deg konkret.

 

2. Landanlegg/DSB?

La oss anta at din fagprøve er tatt utgangspunkt i et landanlegg hvor DSB er tilsynsmyndighet. Da er det krav i FEL som gjelder.

Det er viktig at du oppfyller FELs sikkerhetskrav. Forskriften gir ingen svar på de spørsmålene du stiller. Så detaljert er FEL ikke.

 

3. Dine spørsmål

Hvis din fagprøve ikke guider deg hvilke forutsetninger (land/offshore/skip) oppgaver gjelder for, vil det sikkert være opp til deg sammen med eier av prøvestasjonen å avklare noen forutsetninger. 

Tilsynsmyndighetene har henvisningsdokumenter som guider oss hvordan vi kan oppfylle forskriftens krav. Her kan det tenker at NEK 439 'Lavspenningstavler og kabelskinnesystemer' kan være aktuelt for din oppgave.

Så, kan det være at styreskapet har med maskiner å gjøre. Da vil myndighetene ofte guide oss til NEK EN 60204 'Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning' å gjøre.

 

4. Bransjestandarder/selskapsstandarder

Det er ikke sikkert at myndighetens krav i lover og forskrifter kraver spesifikke ting om et elektrisk anlegg. Og, kanskje heller ikke i deres henvisningsdokumenter (guider).

Imidlertid, det var være bransjekrav (for eksempel NORSOK), eller selskapskrav som gjelder for merking og fargekoder på det elektriske anlegget. 

Formålet med fargekoder er for eksempel å gjøre det lettere å feilsøke på anlegget, samt å redusere faren for misforståelser når man jobber i et litt ukjent elektriske anlegg.

Re: Fjernspenning

Re: Fjernspenning
Rune Øverland
Forumleder

Ta også en kikk her på andre Trainor-forumtråder om fargekoder:

https://www.trainor.no/cms/Forum/...asjon/Fargekoder-i-Automasjonstavler

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fargekode-ledning

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor