Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Frekvensomformer

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Frekvensomformer

Bj
Bj
Hei.
Kan noen svare meg på hvordan Ampertrekket til en motor blir,når man senker Hz i forhold til merkestrømmen på motoren.

Er det normalt at strømmen øker nå man senker Hzen noe?

Har en motor med I=2,7A U=230 P=550W
Ut av f.omf. måler jeg 5.0A med et tangampermeter. type "Fluks" Det står på metret
ved Amperemålingen: 100A 45-(450Hz) ca(??)

Kan frekvensen påvirke målingene, eller øker frekvensomformeren strømmen (I) når frekvensen avtar??

Bare lurer.

Re: Frekvensomformer

Livar Risa
Livar Risa
Når en skal foreta målinger på en frekvensomformer må en alltid bruke et "True RMS" instrument. (Sjekk også om instrumentet har gyldig kalibreringssertifikat.)

Hvis en bruker et "vanlig" instrument blir målingene feil, avviket vil variere avhengig av frekvens og graden av overharmoniske strømmer i kretsen.

For å svare mer konkret på spørsmålet ditt må du oppgi vilke type drift du kjører.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor